2018-11-16  new

Покана за деня на християнското...

ПОКАНА 2018-11-16 ...

2018-11-02  

Община Пирдоп отбелязва Деня на...

Община Пирдоп отбелязва Деня на народните будители На 1 ноември, по инициатива на Община Пирдоп и музей "Луканова...

2018-10-23  

Кметът присъства на среща с...

Кметът Ангел Геров гостува в СУ „Саво Савов" на среща с шампиона Ненко Андреев Шампионът...

2018-11-16  new

Обявление за отчуждаване на част...

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.101 от Закона за собствеността, чл.25, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за...

2018-11-16  new

Обява до заинтересованите лица и...

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията...

2018-11-14  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП   1. ХИГИЕНИСТ 2. ПРОДАВАЧ 3. ГОТВАЧ ...

 
 
 

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)


Кмет на община Пирдоп

Ангел Геров - чл.35, ал.1, т.1


Кмет на кметство Душанци

Валентин Петров - чл.35, ал.1, т.1


Вера Бойчева - чл.35, ал.1, т.1

Николина Божкова - чл.35, ал.1, т.1

Гл. арх. Петър Ковачев - чл.35, ал.1, т.1

Инж. Анна Велкова - чл.35, ал.1, т.1

Инж. Надя Мутафова - чл.35, ал.1, т.1

Веселка Калинова - чл.35, ал.1, т.1

Райна Биволарова - чл.35, ал.1, т.1

Анка Павлова - чл.35, ал.1, т.1

Мария Миндилова - чл.35, ал.1, т.1

Снежана Теодорова - чл.35, ал.1, т.1

Ненка Гинчева - чл.35, ал.1, т.1

Оля Петкова - чл.35, ал.1, т.1

Цветан Кръстанов - чл.35, ал.1, т.1

Полина Бахчеванова - чл.35, ал.1, т.1

Цеца Мечкарска - чл.35, ал.1, т.1

Йорданка Минчева - чл.35, ал.1, т.1

Елена Смиленова - чл.35, ал.1, т.1

Райна Тошева - чл.35, ал.1, т.1

Нина Николова - чл.35, ал.1, т.1

Светозар Стоянов - чл.35, ал.1, т.1

Мариана Стоянова - чл.35, ал.1, т.1

Теодора Георгиева - чл.35, ал.1, т.1

Камелия Иванова - чл.35, ал.1, т.1

Евгения Мутафчиева - чл.35, ал.1, т.1

Катерина Илиева - чл.35, ал.1, т.1

Иванка Георгиева - чл.35, ал.1, т.1

Стефка Иванова - чл.35, ал.1, т.1

Нели Николова - чл.35, ал.1, т.1

Дамяна Алипиева - чл.35, ал.1, т.1

Ненка Калканджиева - чл.35, ал.1, т.1

Елена Пушкарова - чл.35, ал.1, т.1


Ръководители на общински предприятия

Николина Драгнева - чл.35, ал.1, т.1