2017-05-22  new

Вечер на палавниците от детската...

Вечер на палавниците от детската градина На 19 май най-малките жители на общината зарадваха своите близки...

2017-05-22  new

Йосиф Радионов свири пред пирдопска...

Йосиф Радионов свири пред пирдопска публика На 19 май в Ритуалната зала се състоя дългоочакваният от...

2017-05-22  new

Приказен бал на НУ „Тодор...

Приказен бал на НУ „Тодор Влайков" На 18 май възпитаниците на НУ „Тодор Влайков" представиха пред...

2017-05-22  new

Съобщене на РУ-Пирдоп за прием...

Във връзка с идентифициране на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност в малките...

2017-05-19  

Покана за редовно заседание на...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, на 25.05.2017 г. от 17.30 ч. в лекторията на...

2017-05-18  

Решение на РИОСВ - София...

Регионална инспекция по околната среда и водите - София Решение №СО-15-ЕО/2017 г.   за преценяване на...

 
 

   СОУ „Саво Ц. Савов”

2070 гр. Пирдоп, община Пирдоп,
Софийска област, ул. „Димитър Савов” №41

за контакти: 
тел. +359 7181 58 20 – Директор;
                      7181 53 69 – пом. Директор;
                  7181 58 66 – Канцелария;


office@soupirdop.com
 www.soupirdop.com 

 

  
Професионална гимназия
   по туризъм и хранителни технологии   
"Никола Димов"
 2070 гр.Пирдоп, община Пирдоп
Софийска област, ул."Славци" №2
тел./факс: 07181 55 49 - Директор
pgtht_pirdop@abv.bg; www.pgthtpirdop1933.wordpress.com
Център за професионално обучение:
07181 44 49 - Директор
0899 997 837 - Организатор обучение
0886 578 075 - Счетоводител
center_pgtht@abv.bg; www.pgthtpirdop1933.wordpress.com 

Начално Училище-Паметник 

"Тодор Генчев Влайков"

NU TV
П.К. 2070, град Пирдоп, община Пирдоп, област София.

Адрес: бул. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №72 

NU Tv2

Телефон/факс: +359 (0)7181 52-62; +359 (0)7181 53-53

eMail: primaryschool_pirdop@abv.bg

Nu TV3

 

ПГМЕ

Професионална гимназия

по механо-електротехника гр. Пирдоп

 

П.К. 2070, град Пирдоп, община Пирдоп, област София

Адрес: ул. "Стефан Стамболов" №99 

ПГМЕ 1
Телефон/факс: +359 (0)7181 5370; +359 (0)7181 5442; +359 (0)7181 5513

eMail: pgme_pirdop@abv.bg

Интернет: http://www.pgme-pirdop.free.bg