2017-04-26  

РЗИ: Превенция на хроничните незаразни...

Информация за подобряване здравето на населението Във връзка с дейностите на РЗИ - Софийска област по...

2017-04-24  

Програма на "Влайкови дни 2017"...

ПРОГРАМА НА ЮБИЛЕЙНИТЕ XXV-ти ВЛАЙКОВИ ДНИ 2017 2017-04-24 ...

2017-04-07  

Седмица на гората ...

Седмица на гората 2017 По традиция в началото на м. април ръководството и служителите от Общинска...

2017-04-24  

Покана за редовно заседание на...

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и...

2017-04-13  

Покана за извънредно заседание на...

П О К А Н А               На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление...

2017-04-13  

Покана за извънредно заседание на...

П О К А Н А               На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление...

 
 

   СОУ „Саво Ц. Савов”

2070 гр. Пирдоп, община Пирдоп,
Софийска област, ул. „Димитър Савов” №41

за контакти: 
тел. +359 7181 58 20 – Директор;
                      7181 53 69 – пом. Директор;
                  7181 58 66 – Канцелария;


office@soupirdop.com
 www.soupirdop.com 

 

  
Професионална гимназия
   по туризъм и хранителни технологии   
"Никола Димов"
 2070 гр.Пирдоп, община Пирдоп
Софийска област, ул."Славци" №2
тел./факс: 07181 55 49 - Директор
pgtht_pirdop@abv.bg; www.pgthtpirdop1933.wordpress.com
Център за професионално обучение:
07181 44 49 - Директор
0899 997 837 - Организатор обучение
0886 578 075 - Счетоводител
center_pgtht@abv.bg; www.pgthtpirdop1933.wordpress.com 

Начално Училище-Паметник 

"Тодор Генчев Влайков"

NU TV
П.К. 2070, град Пирдоп, община Пирдоп, област София.

Адрес: бул. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №72 

NU Tv2

Телефон/факс: +359 (0)7181 52-62; +359 (0)7181 53-53

eMail: primaryschool_pirdop@abv.bg

Nu TV3

 

ПГМЕ

Професионална гимназия

по механо-електротехника гр. Пирдоп

 

П.К. 2070, град Пирдоп, община Пирдоп, област София

Адрес: ул. "Стефан Стамболов" №99 

ПГМЕ 1
Телефон/факс: +359 (0)7181 5370; +359 (0)7181 5442; +359 (0)7181 5513

eMail: pgme_pirdop@abv.bg

Интернет: http://www.pgme-pirdop.free.bg