2017-06-26  new

Обява ...

ОБЩИНА ПИРДОП организира по повод летния празник на града Турнир по мини футбол за купата на Община...

2017-06-21  

Празник на с. Душанци -...

ПОКАНА ПЕТРОВДЕН - ПРАЗНИК НА ДУШАНЦИ 2017-06-21 ...

2017-06-21  

Откриване на футболно игрище в...

ПОКАНА Официално откриване на футболното игрище в с. Душанци 2017-06-21 ...

2017-06-26  new

...

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ 27.06.2017г. На основание чл. 41 от Закона за защита при...

2017-06-26  new

Забрана за къпането през летния...

Със Заповед №271/23.06.2017 г. на Кмета на община Пирдоп се забранява къпането през летния сезон...

2017-06-23  

Редовно заседание на ОбС -...

На 29.06.2017 г. от 17.30 ч. в лекторията на НЧ „Напредък" ще се проведе редовно заседание...

 
 
 

   СОУ „Саво Ц. Савов”

2070 гр. Пирдоп, община Пирдоп,
Софийска област, ул. „Димитър Савов” №41

за контакти: 
тел. +359 7181 58 20 – Директор;
                      7181 53 69 – пом. Директор;
                  7181 58 66 – Канцелария;


office@soupirdop.com
 www.soupirdop.com 

 

  
Професионална гимназия
   по туризъм и хранителни технологии   
"Никола Димов"
 2070 гр.Пирдоп, община Пирдоп
Софийска област, ул."Славци" №2
тел./факс: 07181 55 49 - Директор
pgtht_pirdop@abv.bg; www.pgthtpirdop1933.wordpress.com
Център за професионално обучение:
07181 44 49 - Директор
0899 997 837 - Организатор обучение
0886 578 075 - Счетоводител
center_pgtht@abv.bg; www.pgthtpirdop1933.wordpress.com 

Начално Училище-Паметник 

"Тодор Генчев Влайков"

NU TV
П.К. 2070, град Пирдоп, община Пирдоп, област София.

Адрес: бул. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №72 

NU Tv2

Телефон/факс: +359 (0)7181 52-62; +359 (0)7181 53-53

eMail: primaryschool_pirdop@abv.bg

Nu TV3

 

ПГМЕ

Професионална гимназия

по механо-електротехника гр. Пирдоп

 

П.К. 2070, град Пирдоп, община Пирдоп, област София

Адрес: ул. "Стефан Стамболов" №99 

ПГМЕ 1
Телефон/факс: +359 (0)7181 5370; +359 (0)7181 5442; +359 (0)7181 5513

eMail: pgme_pirdop@abv.bg

Интернет: http://www.pgme-pirdop.free.bg