2017-12-13  

Коледен базар в детската градина...

КОЛЕДЕН БАЗАР В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Общинското ръководство подкрепи инициативата На 12 декември в ДГ „Пека и Карло...

2017-12-13  

Кметът на Пирдоп гостува на...

Кметът на Пирдоп гостува на доброволците от БМЧК На 12 декември доброволците от Български младежки червен кръст при...

2017-12-13  

Известни личности четоха коледни приказки...

ПРИКАЗКИ ОКОЛО КОЛЕДНАТА ЕЛХА Известни личности четоха коледни приказки По повод наближаващите празници библиотеката при НЧ „Напредък 1869" организира...

2017-12-15  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп...

2017-12-15  

Редовно заседание на ПК към...

ПОКАНА На 18.12.2017 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-ПИРДОП ще се проведе съвместно заседание на...

2017-12-14  

Съобщение: Провеждане на изпитания на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯ НА ЛОКАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ (ЛАСО)  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Пирдоп...

 
 
 

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

Емил Светославов Гешев

гр. Пирдоп, Община Пирдоп

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

строителство на „Ремонт, реконструкция и промяна предназначението на  открит сеновал в кравеферма" в УПИ  V - 2140, за складова, промишлена и търговска дейност, кв.186, по регулационния план на гр. Пирдоп, Община Пирдоп, Софийска област.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Емил Гешев,  гр. Пирдоп,

тел. за връзка 0885 713151

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

 

2017-06-29