2017-08-01  

Покана за концерт на група...

ОБЩИНА ПИРДОП ви кани на концерт на българската прогресив метъл група АБСТРАКШЪН ЗАПОВЯДАЙТЕ на 10 август 2017 г. от...

2017-07-25  

ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА ПИРДОП -...

ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА ГРАД ПИРДОП Първи конкурс за най-вкусен Пирдопски тутманик Част от празника бе посветена на...

2017-07-25  

ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА ПИРДОП: Ути...

ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА ГРАД ПИРДОП Ути Бъчваров бе специален гост на празника Община Пирдоп...

2017-07-28  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 31 юли - 04 август...

2017-07-26  

Обява за поетичен конкурс "Свищовски...

Във връзка с празниците на града „Свищовски лозници", които ще се проведат...

2017-07-21  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление...

 
 
 

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

Емил Светославов Гешев

гр. Пирдоп, Община Пирдоп

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

строителство на „Ремонт, реконструкция и промяна предназначението на  открит сеновал в кравеферма" в УПИ  V - 2140, за складова, промишлена и търговска дейност, кв.186, по регулационния план на гр. Пирдоп, Община Пирдоп, Софийска област.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Емил Гешев,  гр. Пирдоп,

тел. за връзка 0885 713151

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

 

2017-06-29