2018-03-14  

Спортният празник ще се проведе...

Уважаеми съграждани и гости на град Пирдоп, Поради лошата метеорологична прогноза за 24 март, пролетният спортен...

2018-03-14  

Община Пирдоп проведе конференция по...

Община Пирдоп проведе конференция по проект„Европа и столицата на Средногорието - град Пирдоп" ВГ "Шарени мъниста" с...

2018-03-12  

Първи междуучилищен турнир по футбол...

Успех за първото издание на междуучилищния футболен турнир за купата на Община Пирдоп На 08.03.2018...

2018-03-19  

Публично обсъждане отчета на Бюджет...

ПОКАНАЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП, На основание чл. 140, ал. 4 от Закона...

2018-03-15  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. Агент събиране...

2018-03-14  

Обява до заинтересованите лица и...

Обява до заинтересованите лица и общественост   ...

 
 
 

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

Емил Светославов Гешев

гр. Пирдоп, Община Пирдоп

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

строителство на „Ремонт, реконструкция и промяна предназначението на  открит сеновал в кравеферма" в УПИ  V - 2140, за складова, промишлена и търговска дейност, кв.186, по регулационния план на гр. Пирдоп, Община Пирдоп, Софийска област.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Емил Гешев,  гр. Пирдоп,

тел. за връзка 0885 713151

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

 

2017-06-29