2018-07-16  

Благотворителният спектакъл за Мони събра...

Благотворителният спектакъл за Мони събра над 6 хил. лв. На 11 юли от 19 ч....

2018-07-16  

Жребий за купата на Община...

Жребият за купата на Община Пирдоп определи предстоящите футболни срещи На 11 юли в заседателната зала на...

2018-07-06  

Актуални автобусни разписания - юли...

Актуални разписания на автобусите,преминаващи през Пирдоп и Душанци Ангкор Травел ЕООДРазписание на междуселищни линии Антон-Буново-Антон (изтегли...

2018-07-18  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП ОБЩ ...

2018-07-17  

Музикалната вечер се отменя ...

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми съграждани и гости на Пирдоп, Поради лошите метеорологични условия и прогноза за дъжд, се...

2018-07-16  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 - 20 юли...

 
 
 

                                      

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПИРДОП
2070 град Пирдоп, площад ”Тодор Влайков” №2 тел.:07181/; факс:07181/ 51-12

============================================================================


                                      ПОКАНА                              

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам Общински съвет-Пирдоп на извънредно заседание, което ще се проведе на 28.09.2017г. от 17.30ч. в лекторията на  НЧ „Напредък“ при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

                1.Докладна записка относно: Задължения на „ Медицински център I -Пирдоп“

                                                                                                                Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

                2 Докладна записка относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп.

                                                                                                                Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

            3. Докладна записка относно: Удължаване срока на действие на Договор за наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост от 05.12.2012 год., находящ се в землището на с. Душанци, местността „Бръмбар“.

                                                                                                              Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

            4. Докладна записка относно: Учредяване на право на пристрояване, на четири нива към жилищен блок № 47,  гр. Пирдоп, ул .“ Иван Вазов“ № 26.

                                                                                                                       Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

            5. Докладна записка относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Пирдоп, УПИ ХVІ - 234, кв.27.

                                                                                                                       Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

           

            6.Докладна записка относно: Отмяна на Решение № 100 по Протокол № 8 от 29.06.2017 год. на

ОбС-Пирдоп.

                                                                                                                        Докл.: А.Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

           

 

 

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:            / П /

                                                                                                                                                                                (инж.М.  ШЕНТОВА)                    

 

 

 

 

НА 26.09.2017Г. ОТ 16.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОбА-ПИРДОП   ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ЗСПОВ, ПК ИОСИП и ПК ТУСЕЗГ  КЪМ ОбС-ПИРДОП.