2018-02-20  new

145 години от обесването на...

В памет на Апостола 145 години от обесването на Васил Левски На 19 февруари в храм...

2018-02-19  

Отбелязахме 75 г. от смъртта...

Отбелязахме 75 г. от смъртта на Никола Пушкаров На 18 февруари се навършиха 75 години от...

2018-02-19  

С кукерско дефиле и спектакъл...

С кукерско дефиле и спектакъл отбелязахме Сирни Заговезни в Пирдоп В неделния следобед на 18 февруари...

2018-02-19  

Заповед №67 / 12.02.2018 г....

Заповед №67/12.02.2018 г. Относно: Забранява пашата на селскостопански животни през 2018 г. по подотдели и землища,...

2018-02-16  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание  чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински...

2018-02-15  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. Строителен работник ...

 
 
 

До 31 декември  физическите лица - земеделски стопани могат да изберат как да облагат доходите си през 2018 г.        

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат реда за облагане на доходите си получени през 2018г.

Ако земеделските стопани, желаят да се облагат като формират облагаемият си доход като еднолични търговци - с отразяване на всички приходи и разходи, те следва да подадат декларация по образец - по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ в срок до 31.12.2017 г. Декларацията може да се изтегли от сайта на НАП - www.nap.bg.

Важно е да се знае, че ако тези лица изберат този ред за облагане на доходите си, го прилагат за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.

Ако земеделският стопанин - физическо лице е избрал да се облага като едноличен търговец, данъчната ставка е 15 на сто.

В случай, че земеделският стопанин не е подал декларацията за избор, той ще формира данъчната основа за облагане на доходите си през 2018 г. с ползване на 60 на сто нормативно признати разходи за производство и реализация на непреработена селскостопанска продукция.

Новорегистрираните земеделски стопани декларират това право на избор за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2018 г.

Повече информация клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един телефонен разговор.

Източник: ТД на НАП София - офис София-област

2017-12-07