2018-10-19  

Кметът проведе ежегодните срещи с...

Кметът Ангел Геров проведе ежегодните срещи с граждани. Част от поставените проблеми вече са решени. ...

2018-10-18  

Пристигна техническото оборудване за общинското...

Продължава изпълнението на проекта за достъп до заетост на уязвими групи в община Пирдоп ...

2018-10-12  

Ограничава се движението на МПС...

Ограничава се движението на МПС по ул. "Опълченска" Във връзка с осигуряване на безопасно преминаване на...

2018-10-19  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП ОБЩИ ...

2018-10-19  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се...

2018-10-19  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 22 - 26...

 
 
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯ НА ЛОКАЛНА
АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ (ЛАСО)

 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Пирдоп Ви уведомява,
че във връзка с реализирането на проект ЛАСО
в "Аурубис България" АД,

на 20.12.2017 г. от 10.30 ч. до 11.30 ч.

ще се проведат функционални изпитания
за интеграция на ЛАСО към Националната система
за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

 ПРЕДСТОЯЩИТЕ ТЕСТОВЕ ЩЕ ВКЛЮЧВАТ
ИЗЛЪЧВАНЕ ОТ СИРЕННИТЕ СИСТЕМИ НА
АКУСТИЧНИ СИГНАЛИ И ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА.

2017-12-14