2018-01-11  

Покана за среща с граждани...

ПОКАНА ЗА СРЕЩА С ГРАЖДАНИ 2018-01-11 ...

2018-01-08  

Прием на документи за ...

ОБЯВА От 08.01.2018г. до 12.01.2018г. включително, стартира приемане на документи от лицата, които желаят да бъдат включени:...

2018-01-04  

Честване на 140 г. от...

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ 140 ГОДИНИОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ГРАД ПИРДОП На 3 януари пред НУ "Тодор Влайков" пирдопчани...

2018-01-19  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам...

2018-01-19  

Редовно заседание на ПК към...

ПОКАНА На 23.01.2018 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе съвместно...

2018-01-16  

Заповед №РД-02-15-54/02.06.2017 на МРРБ ...

Заповед на МРРБ за разрешаване на изработката на проект за ПУП-ПП за обект "Преносен газопровод...

 
 
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯ НА ЛОКАЛНА
АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ (ЛАСО)

 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Пирдоп Ви уведомява,
че във връзка с реализирането на проект ЛАСО
в "Аурубис България" АД,

на 20.12.2017 г. от 10.30 ч. до 11.30 ч.

ще се проведат функционални изпитания
за интеграция на ЛАСО към Националната система
за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

 ПРЕДСТОЯЩИТЕ ТЕСТОВЕ ЩЕ ВКЛЮЧВАТ
ИЗЛЪЧВАНЕ ОТ СИРЕННИТЕ СИСТЕМИ НА
АКУСТИЧНИ СИГНАЛИ И ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА.

2017-12-14