2018-12-10  new

Община Пирдоп ще изгражда безплатен...

Община Пирдоп ще изгражда безплатен интернет по инициативата WIFI4EU Община Пирдоп ще изгражда безплатен безжичен интернет...

2018-12-10  new

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018...

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018 г. ВАЖНО! Община Пирдоп не е възложител на нито една от автобусните...

2018-12-04  

Празничен календар 2018-2019 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2018 - ЯНУАРИ 2019 2018-12-04   ...

2018-12-10  new

Важно съобщение ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Поради намалелия пътникопоток, считано от 10.12.2018 г. (понеделник), автобусният превозвач „Ангкор Травел" няма да...

2018-12-07  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 10 - 14...

2018-12-06  

Информация от НАП - София...

Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за деца с увреждания могат да се ползват при...

 
 
 

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП,

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,
Председателят на Общински съвет - Пирдоп
кани жителите на общината, общинските съветници,
представители на бизнеса, НПО и цялата общественост

 на 26.03.2018 г. (понеделник) от 17.30 ч.

в Лекторията на НЧ „Напредък 1869" - Пирдоп

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на Отчет за изпълнението на бюджета
на Община Пирдоп за 2017 г.

 Материалите за обсъждане са публикувани  на официалната
интернет страница на Община Пирдоп - www.pirdop.bg

 За жителите на с. Душанци ще бъде
организиран транспорт от пл. „Свобода" в 17.00 часа.

 

Инж. Мария Шентова
Председател на Общински съвет - Пирдоп