2018-12-10  new

Община Пирдоп ще изгражда безплатен...

Община Пирдоп ще изгражда безплатен интернет по инициативата WIFI4EU Община Пирдоп ще изгражда безплатен безжичен интернет...

2018-12-10  new

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018...

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018 г. ВАЖНО! Община Пирдоп не е възложител на нито една от автобусните...

2018-12-04  

Празничен календар 2018-2019 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2018 - ЯНУАРИ 2019 2018-12-04   ...

2018-12-10  new

Важно съобщение ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Поради намалелия пътникопоток, считано от 10.12.2018 г. (понеделник), автобусният превозвач „Ангкор Травел" няма да...

2018-12-07  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 10 - 14...

2018-12-06  

Информация от НАП - София...

Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за деца с увреждания могат да се ползват при...

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
1606, София, бул. „Генерал Тотлебен", No 34


ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

1.  Със заповед No ОХ-211/12.03.2018 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на войнишки длъжности във формирования от Стационарната комуникационна и информационна система на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

1.1 Във в.ф.26340 София - 4 длъжности, в.ф.46390 София - 6 длъжности, в.ф.34610 София - 15 длъжности, в.ф.38410 София - 3 длъжности, в.ф.36450 София - 6 длъжности, в.ф. 26050 София - 4 длъжности

1.2 Във в.ф.42650 Копривщица - 5 длъжности

1.3 Във в.ф.42170 Сливен - 3 длъжности

2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление до командирите на военните формирования чрез структурите на Централно военно окръжие  до 11.05.2018 г.

3.  Конкурсите ще се проведат за времето от 11.06.2018 г. до 15.06.2018 г.

Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28/41/ години.

Повече информация за вакантните длъжности и необходимите документи може да получите в офиса за военен отчет община Пирдоп, тел.: 07181/73-37 - старши експерт Цветан Кръстанов.

2018-03-23