2018-12-10  new

Община Пирдоп ще изгражда безплатен...

Община Пирдоп ще изгражда безплатен интернет по инициативата WIFI4EU Община Пирдоп ще изгражда безплатен безжичен интернет...

2018-12-10  new

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018...

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018 г. ВАЖНО! Община Пирдоп не е възложител на нито една от автобусните...

2018-12-04  

Празничен календар 2018-2019 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2018 - ЯНУАРИ 2019 2018-12-04   ...

2018-12-10  new

Важно съобщение ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Поради намалелия пътникопоток, считано от 10.12.2018 г. (понеделник), автобусният превозвач „Ангкор Травел" няма да...

2018-12-07  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 10 - 14...

2018-12-06  

Информация от НАП - София...

Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за деца с увреждания могат да се ползват при...

 
 
 

ПОКАНА 

На основание  чл.23,ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп на извънредно  заседание, което ще се проведе на 18.04.2019 г. от 17.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп   при следния

                                 

    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1Докладна записка относно: Приемане на извършените технически корекции по „Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение „Средногорие Еко“ за 2016 - 2020 г.“

                                                 Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 
Материали за извънредно заседание
 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:            

                                                                                   /инж.М. Шентова/