2018-09-23  

Локализиран е пожар в м....

На вниманието на гражданите! Вчера - 22.09.2018 г., е подаден сигнал за възникнал пожар в...

2018-09-21  

Покана ...

ОБЩИНА ПИРДОП организира ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ЦЕРЕМОНИЯ по повод 74 години от гибелта на петимата руски летци...

2018-09-18  

Покана: Честване Независимостта на България...

ПОКАНА 2018-09-18 ...

2018-09-21  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ОбС-Пирдоп на...

2018-09-21  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. ОБЩИ РАБОТНИЦИ 2. СЕРВИТЬОРИ ...

2018-09-21  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 - 30 септември...

 
 
 

ПОКАНА 

На основание  чл.23,ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп на извънредно  заседание, което ще се проведе на 18.04.2019 г. от 17.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп   при следния

                                 

    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1Докладна записка относно: Приемане на извършените технически корекции по „Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение „Средногорие Еко“ за 2016 - 2020 г.“

                                                 Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 
Материали за извънредно заседание
 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:            

                                                                                   /инж.М. Шентова/