2018-04-19  

Община Пирдоп подписа споразумения за...

Община Пирдоп подписа споразумения за партньорство с общини от Република Сърбия Община Пирдоп подписа...

2018-04-14  

Проведе се съвместна инициатива между...

"Зелена" акция на Аурубис и Община Пирдоп Съвместна акция по засаждане на декоративни розови храсти и залесяване...

2018-04-14  

Общината започва пролетното почистване ...

Общината стартира акция „Пролетно почистване" Рано сутринта на 13 април Общинска администрация - Пирдоп стартира акция...

2018-04-23  

Ще се проведе изнесена приемна...

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми съграждани, На 29.05.2018г. от 11.00 до 14.00 ч. на пл. "Тодор Влайков" ще се проведе...

2018-04-20  

Съобщение за паша на добитък...

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Поради напредналия вегетационен период на развитие на растенията от 30.04.2018 г. е необходимо да се...

2018-04-20  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 - 27 април...

 
 
 

ПОКАНА 

На основание  чл.23,ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп на извънредно  заседание, което ще се проведе на 18.04.2019 г. от 17.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп   при следния

                                 

    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1Докладна записка относно: Приемане на извършените технически корекции по „Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение „Средногорие Еко“ за 2016 - 2020 г.“

                                                 Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 
Материали за извънредно заседание
 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:            

                                                                                   /инж.М. Шентова/