2018-11-02  

Община Пирдоп отбелязва Деня на...

Община Пирдоп отбелязва Деня на народните будители На 1 ноември, по инициатива на Община Пирдоп и музей "Луканова...

2018-10-23  

Кметът присъства на среща с...

Кметът Ангел Геров гостува в СУ „Саво Савов" на среща с шампиона Ненко Андреев Шампионът...

2018-10-22  

Шоу "Балканите пеят и свирят...

Пирдоп беше домакин на международно шоу на зрително затруднени изпълнители На 19 октомври в НЧ...

2018-11-14  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП   1. ХИГИЕНИСТ 2. ПРОДАВАЧ 3. ГОТВАЧ ...

2018-11-14  

Важна информация от НАП ...

Регистрираните по ДДС фирми трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до 31.03.2019 г. ...

2018-11-12  

Обява от Областна дирекция "Земеделие"...

ОБЯВА до всички членове на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването...

 
 
 

ОБЩИНА  ПИРДОП

На основание чл.115, ал2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 от ЗООС за  разрешаване изграждането и експлоатацията/ експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

Аурубис България АД

гр. Пирдоп, общ. Пирдоп и гр. Златица, общ. Златица, Софийска област

с оператор: „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Пирдоп

с предмет на дейност: производство на анодна мед и катодна мед.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 27.10.2018г. до 27.11.2018г. (включително) в сградата на общината на пл."Тодор Влайков", етаж 2, стая №5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., на интернет страницата на община Пирдоп - http://www.pirdop.bg/

Обявата е публикувана във вестник „Камбана".

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Лице за контакти: Елена Смиленова - ст. експерт - Еколог;

тел. 07181 / 52 42, вът.29 ; 0877/153075;  obshtina_pirdop05@abv.bg


Линк към доклада в страницата на Изпълнителна агенция по околна среда:

http://eea.government.bg/bg/obyavi/notices-pgapz


2018-10-26