2019-01-17  

Конкурс ...

Конкурс Уважаеми Дами и Господа, Приятели на фолклора, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Национален фолклорен...

2019-01-14  

Пеене на пръстените в Душанци...

Пеене на пръстените в Душанци На 14 януари - Васильовден по стар стил, в Душанци по традиция...

2019-01-11  

Покана за Деня на родилната...

ОБЩИНА ПИРДОП организира тържество по повод ДЕНЯ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ на 21.01.2019 г. от 18.00 ч. в ресторант...

2019-01-07  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, АКТУАЛНИ КЪМ 04.01.2019 г. В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП ...

2019-01-07  

НАП: Самоосигуряващите се лица могат...

Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари До 31...

2019-01-07  

НАП: До 31 януари лицата...

До 31 януари лицата извършващи патентна дейност следва да подадат данъчни декларации         Лицата които...

 
 
 

ОБЩИНА  ПИРДОП

На основание чл.115, ал2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 от ЗООС за  разрешаване изграждането и експлоатацията/ експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

Аурубис България АД

гр. Пирдоп, общ. Пирдоп и гр. Златица, общ. Златица, Софийска област

с оператор: „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Пирдоп

с предмет на дейност: производство на анодна мед и катодна мед.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 27.10.2018г. до 27.11.2018г. (включително) в сградата на общината на пл."Тодор Влайков", етаж 2, стая №5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., на интернет страницата на община Пирдоп - http://www.pirdop.bg/

Обявата е публикувана във вестник „Камбана".

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Лице за контакти: Елена Смиленова - ст. експерт - Еколог;

тел. 07181 / 52 42, вът.29 ; 0877/153075;  obshtina_pirdop05@abv.bg


Линк към доклада в страницата на Изпълнителна агенция по околна среда:

http://eea.government.bg/bg/obyavi/notices-pgapz


2018-10-26