2019-01-17  

Конкурс ...

Конкурс Уважаеми Дами и Господа, Приятели на фолклора, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Национален фолклорен...

2019-01-14  

Пеене на пръстените в Душанци...

Пеене на пръстените в Душанци На 14 януари - Васильовден по стар стил, в Душанци по традиция...

2019-01-11  

Покана за Деня на родилната...

ОБЩИНА ПИРДОП организира тържество по повод ДЕНЯ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ на 21.01.2019 г. от 18.00 ч. в ресторант...

2019-01-07  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, АКТУАЛНИ КЪМ 04.01.2019 г. В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП ...

2019-01-07  

НАП: Самоосигуряващите се лица могат...

Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари До 31...

2019-01-07  

НАП: До 31 януари лицата...

До 31 януари лицата извършващи патентна дейност следва да подадат данъчни декларации         Лицата които...

 
 
 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.)


Цветан Велков

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на „Едноетажна стопанска постройка за съхранение на инвентар и навес" в ПИ 56407.112.4, находящ се в землището на гр.Пирдоп.


Информация по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е достъпна в сградата на Община Пирдоп, ет.2, стая №5

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София 1618,

бул."Цар Борис III"№136, ет.10, e-mail: riosv-sofia.org


Приложение:

1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС


2018-11-16