2018-06-21  new

Конкурс за пирдопски тутманик ...

ОБЩИНА ПИРДОП ОРГАНИЗИРА  КОНКУРС ЗА НАЙ-ВКУСЕН ПИРДОПСКИ ТУТМАНИК  Конкурсът ще се проведе в м. „Еленско"...

2018-06-18  

Вандалска проява в градската градина...

Вандалска проява в градската градина Уважаеми съграждани, Днес бе установен опит за умишлено унищожаване на две...

2018-06-15  

Община Пирдоп с пореден спечелен...

Община Пирдоп с пореден спечелен проект На 07.06.2018 г. кметът на община Пирдоп Ангел Геров подписа...

2018-06-15  

Община Пирдоп организира втори турнир...

Община Пирдоп организира второ издание на турнир по мини футбол Архив 2017 г.: Капитанът на шампионите...

2018-06-15  

Съобщение: Световно първенство по футбол...

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че поради лошите метеорологични условия СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ ‘2018...

2018-06-14  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. Сервитьор 2. Шофьор...

 
 
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С ОГЛЕД СТАРТИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО
ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

СЕ ЗАБРАНЯВА

ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ОТПАДЪЦИ
В КОНТЕЙНЕРИТЕ И КОФИТЕ ЗА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАД
ЪЦИ:

  • Отпадъци от селскостопанската дейност - градински отпадъци, клони, храсти, окосена трева, шума и др.;
  • Трупове на умрели животни и др. животински отпадъци;
  • Строителни отпадъци - всеки отпадък, получен вследствие на битови, строително - ремонтни дейности (тухли, бетонови плочи, мазилка, санитарен фаянс и др.);
  • Земни маси;
  • Едрогабаритни отпадъци - мебели, матраци, дюшеци и др.;
  • Излязло от употреба ел. оборудване;
  • Опасни, леснозапалими, разяждащи, токсични отпадъци - негодни за употреба батерии и акумулатори, бои, лакове, дезинфектанти, киселини, основи и др.

Пепел и сгурия само в обозначените за целта съдове!

Призоваваме Ви за съвестно и рационално използване на съдовете за битови отпадъци с цел намаляване общото количество на битовата смет, която се генерира и се депонира на депото за ТБО, пряко рефлектираща върху размера на такса битови отпадъци!

Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Убедени сме, че с общи усилия ще допринесем за едно екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците и ще запазим чистотата в нашия град!