2018-09-25  

110 години независима България ...

Община Пирдоп отбеляза 110 години от обявяването на Независимостта Представителният духов оркестър на сухопътни войски...

2018-09-23  

Локализиран е пожар в м....

На вниманието на гражданите! Вчера - 22.09.2018 г., е подаден сигнал за възникнал пожар в...

2018-09-21  

Покана ...

ОБЩИНА ПИРДОП организира ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ЦЕРЕМОНИЯ по повод 74 години от гибелта на петимата руски летци...

2018-09-26  new

Съобщение относно: Пашата на добитък...

СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Изпасването на трайните ливади и пасища е полезно, когато се прави правилно, след укрепването на...

2018-09-21  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ОбС-Пирдоп на...

2018-09-21  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. ОБЩИ РАБОТНИЦИ 2. СЕРВИТЬОРИ ...

 
 
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С ОГЛЕД СТАРТИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО
ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

СЕ ЗАБРАНЯВА

ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ОТПАДЪЦИ
В КОНТЕЙНЕРИТЕ И КОФИТЕ ЗА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАД
ЪЦИ:

  • Отпадъци от селскостопанската дейност - градински отпадъци, клони, храсти, окосена трева, шума и др.;
  • Трупове на умрели животни и др. животински отпадъци;
  • Строителни отпадъци - всеки отпадък, получен вследствие на битови, строително - ремонтни дейности (тухли, бетонови плочи, мазилка, санитарен фаянс и др.);
  • Земни маси;
  • Едрогабаритни отпадъци - мебели, матраци, дюшеци и др.;
  • Излязло от употреба ел. оборудване;
  • Опасни, леснозапалими, разяждащи, токсични отпадъци - негодни за употреба батерии и акумулатори, бои, лакове, дезинфектанти, киселини, основи и др.

Пепел и сгурия само в обозначените за целта съдове!

Призоваваме Ви за съвестно и рационално използване на съдовете за битови отпадъци с цел намаляване общото количество на битовата смет, която се генерира и се депонира на депото за ТБО, пряко рефлектираща върху размера на такса битови отпадъци!

Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Убедени сме, че с общи усилия ще допринесем за едно екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците и ще запазим чистотата в нашия град!