2017-10-12  

Ден на българската община ...

Ден на българската община Днес общините в цялата страна отбелязват професионалния си празник - 12 октомври. ...

2017-10-11  

Три контейнера изгоряха за едно...

Три контейнера изгоряха за едно денонощие в Пирдоп Вчера вечерта около 22.30 часа в...

2017-10-09  

На вниманието на гражданите ...

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, С ОГЛЕД СТАРТИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ   СЕ ЗАБРАНЯВА...

2017-10-17  new

До 31 октомври се подават...

СЪОБЩЕНИЕ До 31 октомври се подават данъчни декларации и се внася авансов данък от физическите лица за...

2017-10-13  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 - 20 октомври 2017...

2017-10-10  

Информация за соц. услуга "личен...

Информация за изпълнение на Постановление на Министерски съвет №137/05.07.2017 г. 2017-10-10 ...

 
 
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С ОГЛЕД СТАРТИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО
ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

СЕ ЗАБРАНЯВА

ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ОТПАДЪЦИ
В КОНТЕЙНЕРИТЕ И КОФИТЕ ЗА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАД
ЪЦИ:

  • Отпадъци от селскостопанската дейност - градински отпадъци, клони, храсти, окосена трева, шума и др.;
  • Трупове на умрели животни и др. животински отпадъци;
  • Строителни отпадъци - всеки отпадък, получен вследствие на битови, строително - ремонтни дейности (тухли, бетонови плочи, мазилка, санитарен фаянс и др.);
  • Земни маси;
  • Едрогабаритни отпадъци - мебели, матраци, дюшеци и др.;
  • Излязло от употреба ел. оборудване;
  • Опасни, леснозапалими, разяждащи, токсични отпадъци - негодни за употреба батерии и акумулатори, бои, лакове, дезинфектанти, киселини, основи и др.

Пепел и сгурия само в обозначените за целта съдове!

Призоваваме Ви за съвестно и рационално използване на съдовете за битови отпадъци с цел намаляване общото количество на битовата смет, която се генерира и се депонира на депото за ТБО, пряко рефлектираща върху размера на такса битови отпадъци!

Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Убедени сме, че с общи усилия ще допринесем за едно екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците и ще запазим чистотата в нашия град!