2017-12-13  

Коледен базар в детската градина...

КОЛЕДЕН БАЗАР В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Общинското ръководство подкрепи инициативата На 12 декември в ДГ „Пека и Карло...

2017-12-13  

Кметът на Пирдоп гостува на...

Кметът на Пирдоп гостува на доброволците от БМЧК На 12 декември доброволците от Български младежки червен кръст при...

2017-12-13  

Известни личности четоха коледни приказки...

ПРИКАЗКИ ОКОЛО КОЛЕДНАТА ЕЛХА Известни личности четоха коледни приказки По повод наближаващите празници библиотеката при НЧ „Напредък 1869" организира...

2017-12-15  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп...

2017-12-15  

Редовно заседание на ПК към...

ПОКАНА На 18.12.2017 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-ПИРДОП ще се проведе съвместно заседание на...

2017-12-14  

Съобщение: Провеждане на изпитания на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯ НА ЛОКАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ (ЛАСО)  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Пирдоп...

 
 
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С ОГЛЕД СТАРТИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО
ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

СЕ ЗАБРАНЯВА

ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ОТПАДЪЦИ
В КОНТЕЙНЕРИТЕ И КОФИТЕ ЗА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАД
ЪЦИ:

  • Отпадъци от селскостопанската дейност - градински отпадъци, клони, храсти, окосена трева, шума и др.;
  • Трупове на умрели животни и др. животински отпадъци;
  • Строителни отпадъци - всеки отпадък, получен вследствие на битови, строително - ремонтни дейности (тухли, бетонови плочи, мазилка, санитарен фаянс и др.);
  • Земни маси;
  • Едрогабаритни отпадъци - мебели, матраци, дюшеци и др.;
  • Излязло от употреба ел. оборудване;
  • Опасни, леснозапалими, разяждащи, токсични отпадъци - негодни за употреба батерии и акумулатори, бои, лакове, дезинфектанти, киселини, основи и др.

Пепел и сгурия само в обозначените за целта съдове!

Призоваваме Ви за съвестно и рационално използване на съдовете за битови отпадъци с цел намаляване общото количество на битовата смет, която се генерира и се депонира на депото за ТБО, пряко рефлектираща върху размера на такса битови отпадъци!

Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Убедени сме, че с общи усилия ще допринесем за едно екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците и ще запазим чистотата в нашия град!