2018-10-19  

Кметът проведе ежегодните срещи с...

Кметът Ангел Геров проведе ежегодните срещи с граждани. Част от поставените проблеми вече са решени. ...

2018-10-18  

Пристигна техническото оборудване за общинското...

Продължава изпълнението на проекта за достъп до заетост на уязвими групи в община Пирдоп ...

2018-10-12  

Ограничава се движението на МПС...

Ограничава се движението на МПС по ул. "Опълченска" Във връзка с осигуряване на безопасно преминаване на...

2018-10-19  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП ОБЩИ ...

2018-10-19  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се...

2018-10-19  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 22 - 26...

 
 
 

Успешен финал на дискусиите за ЕС в Софийска област бе форумът в Пирдоп 


ВГ "Шарени мъниста" при НЧ "Напредък" с худ. ръководител Мариана Върбанова
откриха събитието с музикален поздрав към присъстващите

Положителното влияние на Европейския съюз за развитието на общините от Средногорието отчетоха техните кметове, граждани и представители на бизнеса. Това стана по време на петия и последен дискусионен форум, посветен на юбилейната десета година от членството на Република България в Европейския съюз и предстоящото през 2018 година Българско председателство на Съвета на ЕС, който организираха Областната администрация на Софийска област и община Пирдоп.

Официални гости на форума бяха г-жа Галя Георгиева - Заместник областен управител на Софийска област, г-н Николай Николов - Заместник областен управител на Софийска област, г-н Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, г-жа Цветанка Йотина - кмет на община Мирково, г-н Пенчо Геров - кмет на община Чавдар, г-жа Мария Шентова - председател на Общински съвет-Пирдоп, г-жа Вера Бойчева - заместник-кмет на община Пирдоп, г-жа Николина Божкова - секретар на Община Пирдоп, г-н Рашко Николов - председател на Общински съвет-Копривщица, г-жа Анна Генчева - управител на Областен информационен център-София, експерти.

Присъстваха още представители „Дънди прешъс металс Челопеч" ЕАД, „Елаците-Мед" АД, граждани, експерти от Областната администрация, Община Пирдоп, Община Копривщица, представители на местния бизнес, читалища, учебни заведения.

С приветствие на г-жа Галя Георгиева форумът, който се проведе във Виртуален музей-Пирдоп, бе официално открит.

 

Последва обръщението на г-н Ангел Геров, в което той акцентира и върху реализираните проекти в община Пирдоп в сферата на социалните услуги, инфраструктурата, градската среда и др., реализирани по време на десетте години членство на България в ЕС. Всички те бяха изложени и на специални пана в залата, а участниците във форума имаха възможност да се запознаят с тях. Добрата новина за всички присъстващи беше, че общината е спечелила европейско финансиране за реализирането на свой проект по ОП "Развитие на селските райони", мярка 7.2 - "Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ "Пека и Карло Чоконяни", гр. Пирдоп". Неговата стойност е 1 548 538 лв.

В емоционално слово кметът на община Мирково представи на аудиторията инфраструктурните обекти, спортни съоръжения и други проекти, реализирани там. Г-жа Йотина оцени като изключително ползотворно членството на страната ни в ЕС. Тя сподели мнението си, че подмяната на водната инфраструктура във всички населени места в страната, би била най-полезното за хората, към което местната и държавната власт могат да се стремят, реализирайки проекти в бъдеще.

Кметът на община Чавдар също сподели добрите практики за реализирането на проекти по линия на европейските фондове. В презентацията си г-н Пенчо Геров показа напредъка на общината и нейното облагородяване, включващо градска среда, инфраструктура, спортни и развлекателни съоръжения.  

В презентация г-жа Анна Генчева от ОИЦ-София направи кратък фактологически преглед на 10-годишното ни членство в ЕС и обърна поглед към приоритетите, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС, което започва през 2018 година.

С дискусионния форум в Пирдоп успешно приключи поредицата от пет комуникационни инициативи, които Областната администрация проведе още в общините Ихтиман, Самоков, Ботевград, Божурище. В дискусиите участваха над 300 души, сред които студенти и ученици, преподаватели, представители на неправителствения сектор, бизнеса, обществени институции, граждани. Те имаха възможност да дебатират по теми с европейска насоченост с експерти, представители на местната и държавната власт. Форумът беше уважен още от г-н Андрей Новаков - член на Европейския парламент, еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел и д-р Андрей Ковачев - член на Председателството на Европейския парламент, г-н Теодор Стойчев - Ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България, кметове на общини от Софийска област, представители на Общински съвети, народни представители от региона и други.  

Дискусиите се проведоха във връзка с Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз 2017 г.

Източник: Областна администрация
на Софийска област

2017-11-20