2018-03-14  

Спортният празник ще се проведе...

Уважаеми съграждани и гости на град Пирдоп, Поради лошата метеорологична прогноза за 24 март, пролетният спортен...

2018-03-14  

Община Пирдоп проведе конференция по...

Община Пирдоп проведе конференция по проект„Европа и столицата на Средногорието - град Пирдоп" ВГ "Шарени мъниста" с...

2018-03-12  

Първи междуучилищен турнир по футбол...

Успех за първото издание на междуучилищния футболен турнир за купата на Община Пирдоп На 08.03.2018...

2018-03-19  

Публично обсъждане отчета на Бюджет...

ПОКАНАЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП, На основание чл. 140, ал. 4 от Закона...

2018-03-15  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. Агент събиране...

2018-03-14  

Обява до заинтересованите лица и...

Обява до заинтересованите лица и общественост   ...

 
 
 

П О К А Н А

за представяне на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА проект "Подкрепа за независим живот в община Пирдоп" в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0171-C001, бенефициент: Община Пирдоп, осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми съграждани,

Община Пирдоп е бенефициент по проект „Подкрепа за независим живот в община Пирдоп", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0171-C001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот".

Одобрената безвъзмездна помощ за проекта е в размер на 497 330,42 лева, от които 422 730,86 европейско и 74 599,56 национално съфинансиране.

Продължителността на изпълнение на проекта е 24 месеца.

За участие в заключителна пресконференция за проекта, община Пирдоп кани всички заинтересовани страни - граждани, медии и институции да присъстват на заключителната пресконференция, която ще се проведе на 23.11.2017 г., в 11:00 часа в заседателна залата на Общинска администрация - Пирдоп.

  

С уважение,

Ангел Геров,
Кмет на община Пирдоп


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


2017-11-22