2018-07-16  

Благотворителният спектакъл за Мони събра...

Благотворителният спектакъл за Мони събра над 6 хил. лв. На 11 юли от 19 ч....

2018-07-16  

Жребий за купата на Община...

Жребият за купата на Община Пирдоп определи предстоящите футболни срещи На 11 юли в заседателната зала на...

2018-07-06  

Актуални автобусни разписания - юли...

Актуални разписания на автобусите,преминаващи през Пирдоп и Душанци Ангкор Травел ЕООДРазписание на междуселищни линии Антон-Буново-Антон (изтегли...

2018-07-18  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП ОБЩ ...

2018-07-17  

Музикалната вечер се отменя ...

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми съграждани и гости на Пирдоп, Поради лошите метеорологични условия и прогноза за дъжд, се...

2018-07-16  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 - 20 юли...

 
 
 

П О К А Н А

за представяне на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА проект "Подкрепа за независим живот в община Пирдоп" в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0171-C001, бенефициент: Община Пирдоп, осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми съграждани,

Община Пирдоп е бенефициент по проект „Подкрепа за независим живот в община Пирдоп", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0171-C001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот".

Одобрената безвъзмездна помощ за проекта е в размер на 497 330,42 лева, от които 422 730,86 европейско и 74 599,56 национално съфинансиране.

Продължителността на изпълнение на проекта е 24 месеца.

За участие в заключителна пресконференция за проекта, община Пирдоп кани всички заинтересовани страни - граждани, медии и институции да присъстват на заключителната пресконференция, която ще се проведе на 23.11.2017 г., в 11:00 часа в заседателна залата на Общинска администрация - Пирдоп.

  

С уважение,

Ангел Геров,
Кмет на община Пирдоп


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


2017-11-22