2017-12-13  

Коледен базар в детската градина...

КОЛЕДЕН БАЗАР В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Общинското ръководство подкрепи инициативата На 12 декември в ДГ „Пека и Карло...

2017-12-13  

Кметът на Пирдоп гостува на...

Кметът на Пирдоп гостува на доброволците от БМЧК На 12 декември доброволците от Български младежки червен кръст при...

2017-12-13  

Известни личности четоха коледни приказки...

ПРИКАЗКИ ОКОЛО КОЛЕДНАТА ЕЛХА Известни личности четоха коледни приказки По повод наближаващите празници библиотеката при НЧ „Напредък 1869" организира...

2017-12-15  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп...

2017-12-15  

Редовно заседание на ПК към...

ПОКАНА На 18.12.2017 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-ПИРДОП ще се проведе съвместно заседание на...

2017-12-14  

Съобщение: Провеждане на изпитания на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯ НА ЛОКАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ (ЛАСО)  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Пирдоп...

 
 
 

П О К А Н А

за представяне на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА проект "Подкрепа за независим живот в община Пирдоп" в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0171-C001, бенефициент: Община Пирдоп, осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми съграждани,

Община Пирдоп е бенефициент по проект „Подкрепа за независим живот в община Пирдоп", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0171-C001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот".

Одобрената безвъзмездна помощ за проекта е в размер на 497 330,42 лева, от които 422 730,86 европейско и 74 599,56 национално съфинансиране.

Продължителността на изпълнение на проекта е 24 месеца.

За участие в заключителна пресконференция за проекта, община Пирдоп кани всички заинтересовани страни - граждани, медии и институции да присъстват на заключителната пресконференция, която ще се проведе на 23.11.2017 г., в 11:00 часа в заседателна залата на Общинска администрация - Пирдоп.

  

С уважение,

Ангел Геров,
Кмет на община Пирдоп


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


2017-11-22