2018-11-02  

Община Пирдоп отбелязва Деня на...

Община Пирдоп отбелязва Деня на народните будители На 1 ноември, по инициатива на Община Пирдоп и музей "Луканова...

2018-10-23  

Кметът присъства на среща с...

Кметът Ангел Геров гостува в СУ „Саво Савов" на среща с шампиона Ненко Андреев Шампионът...

2018-10-22  

Шоу "Балканите пеят и свирят...

Пирдоп беше домакин на международно шоу на зрително затруднени изпълнители На 19 октомври в НЧ...

2018-11-14  new

Важна информация от НАП ...

Регистрираните по ДДС фирми трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до 31.03.2019 г. ...

2018-11-12  

Обява от Областна дирекция "Земеделие"...

ОБЯВА до всички членове на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването...

2018-11-09  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 12 - 16...

 
 
 

Община Пирдоп успешно приключи социален проект

На 23.11.2017 г. в заседателната зала на Общинската администрация се състоя заключителна конференция по проект „Подкрепа за независим живот в Община Пирдоп". Общата му стойност е 497 330,42 лв., от които 422 730,86 европейско и 74 599,56 национално съфинансиране, с период за изпълнение на дейностите от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.

Ръководителят на проекта Нина Николова представи отчет за изпълнение на заложените дейности и постигнатите резултати.

В периода на реализация на проекта е създаден "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда", предоставящ интегрирани услуги за хора с увреждания и хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване. В рамките на две години са обхванати 193-ма потребители на услугата „Личен асистент" и назначени 143 лични асистенти.

До 31.12.2017 г. предстои окончателно приключване на проекта и отчет пред финансиращия орган за неговото изпълнение. Г-жа Николова поясни, че всички междинни искания на общината са били одобрени и няма никакви финансови корекции. В заключение тя отчете, че основната цел и дейностите, чрез които е постигната, са изпълнени и проектът е реализиран успешно.

 

Секретарят на община Пирдоп Николина Божкова допълни, че проектът е един от най-успешните в страната. Тя подчерта, че в предоставяните услуги са включени 193-ма потребители при одобрен капацитет за 149. Личните асистенти и домашни помощници са преминали специализирано обучение и последваща оценка, което повишава и гарантира качеството на предоставяните от тях услуги.

Г-жа Божкова изказа съжаление, че програмата приключва, а през 2018 г. не се очаква да се отвори подобна мярка. Тя сподели, че след 12-годишен опит в грижа за хората в нужда, общината не може да продължи да им предоставя социалните услуги, на които са свикнали да разчитат. За ползата от този социален проект говори факта, че през годините потребителите непрекъснато са се увеличавали и няма нито един отказал се от предоставяните услуги.

В заключение г-жа Божкова благодари на ръководителя и екипа на проекта за професионално свършената работа.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Тя беше постигната чрез изпълнението на следните специфични цели:

1: Осигуряване на интегрирани услуги в отговор на потребностите на хората с увреждания и хората над 65 г. чрез създаване на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда".

2: Осигуряване на достъп до социални и здравни услуги на хората с увреждания и хората над 65 г., чрез предоставяне на мотивационна, психологическа и социална подкрепа, според техните потребности.

3: Осигуряване на постоянни грижи за най-тежките случаи на хора с увреждания, чрез предоставяне на услугата "личен асистент" и мотивационна, психологическа и социална подкрепа.

4: Създаване на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, назначени като "личен асистент".

2017-11-28