2018-02-20  new

145 години от обесването на...

В памет на Апостола 145 години от обесването на Васил Левски На 19 февруари в храм...

2018-02-19  

Отбелязахме 75 г. от смъртта...

Отбелязахме 75 г. от смъртта на Никола Пушкаров На 18 февруари се навършиха 75 години от...

2018-02-19  

С кукерско дефиле и спектакъл...

С кукерско дефиле и спектакъл отбелязахме Сирни Заговезни в Пирдоп В неделния следобед на 18 февруари...

2018-02-19  

Заповед №67 / 12.02.2018 г....

Заповед №67/12.02.2018 г. Относно: Забранява пашата на селскостопански животни през 2018 г. по подотдели и землища,...

2018-02-16  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание  чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински...

2018-02-15  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. Строителен работник ...

 
 
 

Община Пирдоп успешно приключи социален проект

На 23.11.2017 г. в заседателната зала на Общинската администрация се състоя заключителна конференция по проект „Подкрепа за независим живот в Община Пирдоп". Общата му стойност е 497 330,42 лв., от които 422 730,86 европейско и 74 599,56 национално съфинансиране, с период за изпълнение на дейностите от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.

Ръководителят на проекта Нина Николова представи отчет за изпълнение на заложените дейности и постигнатите резултати.

В периода на реализация на проекта е създаден "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда", предоставящ интегрирани услуги за хора с увреждания и хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване. В рамките на две години са обхванати 193-ма потребители на услугата „Личен асистент" и назначени 143 лични асистенти.

До 31.12.2017 г. предстои окончателно приключване на проекта и отчет пред финансиращия орган за неговото изпълнение. Г-жа Николова поясни, че всички междинни искания на общината са били одобрени и няма никакви финансови корекции. В заключение тя отчете, че основната цел и дейностите, чрез които е постигната, са изпълнени и проектът е реализиран успешно.

 

Секретарят на община Пирдоп Николина Божкова допълни, че проектът е един от най-успешните в страната. Тя подчерта, че в предоставяните услуги са включени 193-ма потребители при одобрен капацитет за 149. Личните асистенти и домашни помощници са преминали специализирано обучение и последваща оценка, което повишава и гарантира качеството на предоставяните от тях услуги.

Г-жа Божкова изказа съжаление, че програмата приключва, а през 2018 г. не се очаква да се отвори подобна мярка. Тя сподели, че след 12-годишен опит в грижа за хората в нужда, общината не може да продължи да им предоставя социалните услуги, на които са свикнали да разчитат. За ползата от този социален проект говори факта, че през годините потребителите непрекъснато са се увеличавали и няма нито един отказал се от предоставяните услуги.

В заключение г-жа Божкова благодари на ръководителя и екипа на проекта за професионално свършената работа.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Тя беше постигната чрез изпълнението на следните специфични цели:

1: Осигуряване на интегрирани услуги в отговор на потребностите на хората с увреждания и хората над 65 г. чрез създаване на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда".

2: Осигуряване на достъп до социални и здравни услуги на хората с увреждания и хората над 65 г., чрез предоставяне на мотивационна, психологическа и социална подкрепа, според техните потребности.

3: Осигуряване на постоянни грижи за най-тежките случаи на хора с увреждания, чрез предоставяне на услугата "личен асистент" и мотивационна, психологическа и социална подкрепа.

4: Създаване на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, назначени като "личен асистент".

2017-11-28