2018-02-20  new

145 години от обесването на...

В памет на Апостола 145 години от обесването на Васил Левски На 19 февруари в храм...

2018-02-19  

Отбелязахме 75 г. от смъртта...

Отбелязахме 75 г. от смъртта на Никола Пушкаров На 18 февруари се навършиха 75 години от...

2018-02-19  

С кукерско дефиле и спектакъл...

С кукерско дефиле и спектакъл отбелязахме Сирни Заговезни в Пирдоп В неделния следобед на 18 февруари...

2018-02-19  

Заповед №67 / 12.02.2018 г....

Заповед №67/12.02.2018 г. Относно: Забранява пашата на селскостопански животни през 2018 г. по подотдели и землища,...

2018-02-16  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание  чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински...

2018-02-15  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. Строителен работник ...

 
 
 

В Пирдоп стартира услугата „Личен асистент"
100 потребители са включени в социалния проект

През м. януари 2018 г. Община Пирдоп и Агенция за социално подпомагане сключиха споразумение по чл.20 от ПМС на Министерски съвет за изпълнението на Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г., относно предоставяне на финансов ресурс за осигуряване на социалната услуга в домашна среда „Личен асистент" за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

По програмата в Община Пирдоп са назначени 76 лични асистенти, които обслужват 100 потребителя на социалната услуга „Личен асистент" в срок до 31.12.2018 г.

Настоящата програма е предназначена за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Реалзирането на програмата ще подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания, ще им осигури социална интеграция и независимост, а на безработните лица в трудоспособна възраст ще се осигури заетост.

2018-02-06