2018-08-15  

Отбелязахме храмовия празник Голяма Богородица...

На Голяма Богородица отбелязахме храмовия празник на църквата в Пирдоп На 15 август отбелязваме един...

2018-08-14  

Удължава се срокът за набиране...

СРОКЪТ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 24 АВГУСТ 2018 Г.! Обява за...

2018-08-13  

Фестивал "Фолклорница край Еленско" -...

ПОКАНА II-ри Национален фестивал "Фолклорница край Еленско" 2018-08-13 ...

2018-08-13  

Извънредно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Пирдоп на извънредно заседание, което ще...

2018-08-10  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 - 17 август...

2018-08-10  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. ОБЩ РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО МОНТАЖНИК 2. КРЕДИТЕН...

 
 
 

В Пирдоп стартира услугата „Личен асистент"
100 потребители са включени в социалния проект

През м. януари 2018 г. Община Пирдоп и Агенция за социално подпомагане сключиха споразумение по чл.20 от ПМС на Министерски съвет за изпълнението на Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г., относно предоставяне на финансов ресурс за осигуряване на социалната услуга в домашна среда „Личен асистент" за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

По програмата в Община Пирдоп са назначени 76 лични асистенти, които обслужват 100 потребителя на социалната услуга „Личен асистент" в срок до 31.12.2018 г.

Настоящата програма е предназначена за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Реалзирането на програмата ще подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания, ще им осигури социална интеграция и независимост, а на безработните лица в трудоспособна възраст ще се осигури заетост.

2018-02-06