2018-05-18  

Вечер на Пирдопската гимназия ...

„В царството на изкуството" - празничен концерт на СУ „С. Савов" На 17 май с...

2018-05-18  

Проф. Огнян Герджиков представи книгата...

Проф. Огнян Герджиков представи  книгата си „Аз не бях политик" в Пирдоп Община Пирдоп...

2018-05-17  

Празничен концерт на съставите при...

Празничен концерт на съставите при НЧ „Напредък" На 17 май съставите при НЧ „Напредък 1869"...

2018-05-18  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 21 - 25 май 2018...

2018-05-17  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. Кредитни консултанти 2. Сервитьори ...

2018-05-15  

Съобщение ...

Уважаеми жители и гости на община Пирдоп, Уведомяваме Ви, че обявеното за 16 май 2018 г....

 
 
 

В Пирдоп стартира услугата „Личен асистент"
100 потребители са включени в социалния проект

През м. януари 2018 г. Община Пирдоп и Агенция за социално подпомагане сключиха споразумение по чл.20 от ПМС на Министерски съвет за изпълнението на Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г., относно предоставяне на финансов ресурс за осигуряване на социалната услуга в домашна среда „Личен асистент" за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

По програмата в Община Пирдоп са назначени 76 лични асистенти, които обслужват 100 потребителя на социалната услуга „Личен асистент" в срок до 31.12.2018 г.

Настоящата програма е предназначена за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Реалзирането на програмата ще подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания, ще им осигури социална интеграция и независимост, а на безработните лица в трудоспособна възраст ще се осигури заетост.

2018-02-06