2018-11-02  

Община Пирдоп отбелязва Деня на...

Община Пирдоп отбелязва Деня на народните будители На 1 ноември, по инициатива на Община Пирдоп и музей "Луканова...

2018-10-23  

Кметът присъства на среща с...

Кметът Ангел Геров гостува в СУ „Саво Савов" на среща с шампиона Ненко Андреев Шампионът...

2018-10-22  

Шоу "Балканите пеят и свирят...

Пирдоп беше домакин на международно шоу на зрително затруднени изпълнители На 19 октомври в НЧ...

2018-11-14  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП   1. ХИГИЕНИСТ 2. ПРОДАВАЧ 3. ГОТВАЧ ...

2018-11-14  

Важна информация от НАП ...

Регистрираните по ДДС фирми трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до 31.03.2019 г. ...

2018-11-12  

Обява от Областна дирекция "Земеделие"...

ОБЯВА до всички членове на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването...

 
 
 

В Пирдоп стартира услугата „Личен асистент"
100 потребители са включени в социалния проект

През м. януари 2018 г. Община Пирдоп и Агенция за социално подпомагане сключиха споразумение по чл.20 от ПМС на Министерски съвет за изпълнението на Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г., относно предоставяне на финансов ресурс за осигуряване на социалната услуга в домашна среда „Личен асистент" за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

По програмата в Община Пирдоп са назначени 76 лични асистенти, които обслужват 100 потребителя на социалната услуга „Личен асистент" в срок до 31.12.2018 г.

Настоящата програма е предназначена за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Реалзирането на програмата ще подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания, ще им осигури социална интеграция и независимост, а на безработните лица в трудоспособна възраст ще се осигури заетост.

2018-02-06