2018-10-19  new

Кметът проведе ежегодните срещи с...

Кметът Ангел Геров проведе ежегодните срещи с граждани. Част от поставените проблеми вече са решени. ...

2018-10-18  new

Пристигна техническото оборудване за общинското...

Продължава изпълнението на проекта за достъп до заетост на уязвими групи в община Пирдоп ...

2018-10-12  

Ограничава се движението на МПС...

Ограничава се движението на МПС по ул. "Опълченска" Във връзка с осигуряване на безопасно преминаване на...

2018-10-19  new

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП ОБЩИ ...

2018-10-19  new

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се...

2018-10-19  new

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 22 - 26...

 
 
 

Община Пирдоп подписа споразумения
за партньорство с общини от Република Сърбия

Община Пирдоп подписа партньорски споразумения с общини от Република Сърбия във връзка с подготвката на две проектни предложения за трансгранично сътрудничество.

По този повод делегация от Община Пирдоп, съвместно с колеги от Община Чавдар, посетиха Градска Община Палилула и Градска Община Алексинац, където кметовете Ангел Геров и Пенчо Геров подписаха партньорски споразумения със своите сръбски колеги Александар Ждрале - кмет на Палилула и Груица Велкович - кмет на Алексинац.  

Кандидатстването по проектите "Здравословният стил, моят стил!" със специфична цел „Хора за хора и работа в мрежи" и "Съвместни инициативи за опазване на природните ресурси чрез подобряване качеството на въздуха, почвите и водите в трансграничния регион" със специфична цел „Опазване на природата" се осъществява в рамките на втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 г.

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

2018-04-19