2018-10-18  new

Пристигна техническото оборудване за общинското...

Продължава изпълнението на проекта за достъп до заетост на уязвими групи в община Пирдоп ...

2018-10-12  

Ограничава се движението на МПС...

Ограничава се движението на МПС по ул. "Опълченска" Във връзка с осигуряване на безопасно преминаване на...

2018-10-10  

Покана за шоу "Балканите пеят...

"БАЛКАНИТЕ ПЕЯТ И СВИРЯТ ЗАЕДНО" Шоу на зрително затруднени изпълнители от България, Гърция, Турция, Сърбия и...

2018-10-17  

Обява до заинтересованите лица и...

Обява до заинтересованите лица и общественост Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 2018-10-17...

2018-10-16  

Информационна среща на ОИЦ-София в...

Информационна среща на ОИЦ-София в Пирдоп На 23.10.2018 (вторник) от 14:00 ч. в зала „Лектория"...

2018-10-15  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 15 - 19 септември...

 
 
 

Община Пирдоп спечели проект за финансиране 
от Фонд „Социална закрила"

На 31.05.2018 г. кметът на община Пирдоп Ангел Геров подписа договор за финансиране на проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - Пирдоп" от Фонд „Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика.

Проектът е насочен към всички възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Пирдоп. С реализирането му ще се обнови материалната база и ще се модернизира кухненското оборудване в Домашния социален патронаж. Подобряването на условията на труд ще допринесе за повишаване качеството на предоставяната от Община Пирдоп социална услуга.  

Общият бюджет на проекта е 29 861 лв., със собствено участие в размер на 10%. Срокът за изпълнение е с продължителност 45 дни.

2018-06-05