2018-12-11  new

Коледен базар на открито -...

ОБЩИНА ПИРДОП организира Коледен базар на открито 2018-12-11 ...

2018-12-10  

Община Пирдоп ще изгражда безплатен...

Община Пирдоп ще изгражда безплатен интернет по инициативата WIFI4EU Община Пирдоп ще изгражда безплатен безжичен интернет...

2018-12-10  

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018...

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018 г. ВАЖНО! Община Пирдоп не е възложител на нито една от автобусните...

2018-12-10  

Важно съобщение ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Поради намалелия пътникопоток, считано от 10.12.2018 г. (понеделник), автобусният превозвач „Ангкор Травел" няма да...

2018-12-07  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 10 - 14...

2018-12-06  

Информация от НАП - София...

Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за деца с увреждания могат да се ползват при...

 
 
 

Община Пирдоп спечели проект за финансиране 
от Фонд „Социална закрила"

На 31.05.2018 г. кметът на община Пирдоп Ангел Геров подписа договор за финансиране на проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - Пирдоп" от Фонд „Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика.

Проектът е насочен към всички възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Пирдоп. С реализирането му ще се обнови материалната база и ще се модернизира кухненското оборудване в Домашния социален патронаж. Подобряването на условията на труд ще допринесе за повишаване качеството на предоставяната от Община Пирдоп социална услуга.  

Общият бюджет на проекта е 29 861 лв., със собствено участие в размер на 10%. Срокът за изпълнение е с продължителност 45 дни.

2018-06-05