2018-08-15  

Отбелязахме храмовия празник Голяма Богородица...

На Голяма Богородица отбелязахме храмовия празник на църквата в Пирдоп На 15 август отбелязваме един...

2018-08-14  

Удължава се срокът за набиране...

СРОКЪТ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 24 АВГУСТ 2018 Г.! Обява за...

2018-08-13  

Фестивал "Фолклорница край Еленско" -...

ПОКАНА II-ри Национален фестивал "Фолклорница край Еленско" 2018-08-13 ...

2018-08-13  

Извънредно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Пирдоп на извънредно заседание, което ще...

2018-08-10  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 - 17 август...

2018-08-10  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. ОБЩ РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО МОНТАЖНИК 2. КРЕДИТЕН...

 
 
 

Община Пирдоп спечели проект за финансиране 
от Фонд „Социална закрила"

На 31.05.2018 г. кметът на община Пирдоп Ангел Геров подписа договор за финансиране на проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - Пирдоп" от Фонд „Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика.

Проектът е насочен към всички възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Пирдоп. С реализирането му ще се обнови материалната база и ще се модернизира кухненското оборудване в Домашния социален патронаж. Подобряването на условията на труд ще допринесе за повишаване качеството на предоставяната от Община Пирдоп социална услуга.  

Общият бюджет на проекта е 29 861 лв., със собствено участие в размер на 10%. Срокът за изпълнение е с продължителност 45 дни.

2018-06-05