2018-11-16  

Покана за деня на християнското...

ПОКАНА 2018-11-16 ...

2018-11-02  

Община Пирдоп отбелязва Деня на...

Община Пирдоп отбелязва Деня на народните будители На 1 ноември, по инициатива на Община Пирдоп и музей "Луканова...

2018-10-23  

Кметът присъства на среща с...

Кметът Ангел Геров гостува в СУ „Саво Савов" на среща с шампиона Ненко Андреев Шампионът...

2018-11-16  

Обявление за отчуждаване на част...

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.101 от Закона за собствеността, чл.25, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за...

2018-11-16  

Обява до заинтересованите лица и...

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията...

2018-11-14  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП   1. ХИГИЕНИСТ 2. ПРОДАВАЧ 3. ГОТВАЧ ...

 
 
 

Община Пирдоп с пореден спечелен проект

На 07.06.2018 г. кметът на община Пирдоп Ангел Геров подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 с Министерството на труда и социалната политика, във връзка със спечелен проект „Улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, чрез развитие на социалната икономика в община Пирдоп".

Проектът е на стойност 288 655,32 лв. Основната му цел е създаване на социално предприятие чрез закупуване на оборудване, осигуряване на заетост в социалното предприятие и социална и професионална интеграция на представители от уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца, считано от 01.06.2018 г.