2018-11-02  

Община Пирдоп отбелязва Деня на...

Община Пирдоп отбелязва Деня на народните будители На 1 ноември, по инициатива на Община Пирдоп и музей "Луканова...

2018-10-23  

Кметът присъства на среща с...

Кметът Ангел Геров гостува в СУ „Саво Савов" на среща с шампиона Ненко Андреев Шампионът...

2018-10-22  

Шоу "Балканите пеят и свирят...

Пирдоп беше домакин на международно шоу на зрително затруднени изпълнители На 19 октомври в НЧ...

2018-11-14  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП   1. ХИГИЕНИСТ 2. ПРОДАВАЧ 3. ГОТВАЧ ...

2018-11-14  

Важна информация от НАП ...

Регистрираните по ДДС фирми трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до 31.03.2019 г. ...

2018-11-12  

Обява от Областна дирекция "Земеделие"...

ОБЯВА до всички членове на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването...

 
 
 

Продължава изпълнението на проекта за достъп до заетост на уязвими групи в община Пирдоп

Общинското социално предприятие вече разполага с нова техника

В началото на м. септември 2018 г. стартира проектът „Улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, чрез развитие на социалната икономика в община Пирдоп" по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. В качеството си на бенефициент, Община Пирдоп учреди в структурата си социално предприятие „Паркоустройство, озеленяване и поддържане на зелените площи". Разкрити бяха 25 нови работни места, на които са назначени за период от 1 година представители на допустимите по проекта целеви групи - хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

Една от специфичните цели на проекта е закупуването на оборудване за провеждане на работния процес. По-голямата част от техниката беше доставена миналия месец. На 18.10.2018 г. пристигна и последната машина от оборудването за социалното предприятие - дробилка за клони и храсти. На терена пред жп гарата в Пирдоп се проведе обучение на персонала с последваща демонстрация на новата придобивка.

Раздробената дървесна маса ще бъде компостирана в депо над новия гробищен парк.

Във връзка с изпълнението на проекта общината закупи още тракторна косачка, колесен снегорин, мотофреза, моторен свредел, листосъбирачка, моторни триони, храсторези, кастрачки, компостери и ръчноводими метящи машини.

Оборудването ще подпомогне работата на служителите от социалното предприятие, чиито задължения включват поддържане на зелените ивици и дървесните насаждания по улиците и пътищата в общината, косене на зелените площи, поддържане поречията и коритата на реките, поддържане чистотата на зелени площи, обществени паркове, улици и градини, подпомагане на сметоизвозването и почистване на терена около местата за събиране на отпадъци, транспортиране на събраните отпадъци и други.

С реализирането на проекта се очаква да се осигури успешна професионална интеграция на 25 лица от целевите групи, по-висока степен на социално включване и подобрени професионални умения за лицата от социално уязвимите групи.


2018-10-18