2019-07-15  new

ИЗКУСТВО ПОД ЗВЕЗДИТЕ - покана...

ПОКАНА ИЗКУСТВО ПОД ЗВЕЗДИТЕ 2019-07-15   ...

2019-07-15  new

182 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА...

ПОКАНА 182 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2019-07-15 ...

2019-07-15  new

Детски празник ...

ОБЩИНА ПИРДОП ПОДАРИ МАГИЧНО ШОУ НА ДЕЦАТА Като част от празничните мероприятия, посветени на Деня на...

2019-07-10  

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 10.07.2019 г.   РАБОТНИК ...

2019-07-09  

Въздушно пръскане в землището на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ В ПЕРИОДА от 10.07.2019 г. от 05,00 ч. до 14.07.2019 г. до...

2019-07-08  

Актуално автобусно разписание - 08.07.2019...

Актуално автобусно разписание Антон-Буново към 08.07.2019 г. 2019-07-08 ...

 
 
 

Заповед №245/21.05.2019 г. - Относно: Опазване на обществения ред във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Заповед №199/22.04.2019 г. - Относно: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии на община Пирдоп, считано от 05.04.2019 г. до 30.11.2019 г.

Заповед №184/09.04.2019 г. - Относно: От 20 април 2019 г. се забранява пашата в селскостопанските имоти в землището на община Пирдоп...

Заповед №120/01.03.2019 г. - Относно: Традиционните чествания на Сирни Заговезни ...

Заповед №91/20.02.2019 г. - Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2019 г. по подотдели и землища, както следва...

Заповед №60/04.02.2019 г. - Относно: Определяне на ползватели на имоти - полски пътища, публична общинска собственост, в землището на гр. Пирдоп и в землището на с. Душанци ...

Заповед №59/04.02.2019 г. - Относно: Определяне на ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на гр. Пирдоп ...