2019-09-20  

Поздравление по повод Деня на...

Поздравление по случай 22-ри септември - Деня на Независимостта на България   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Приемете моите най-искрени...

2019-09-19  

WiFi4EU в Пирдоп ...

WiFi4EU в Пирдоп В Пирдоп вече функционира WiFi4EU. Това съобщи днес кметът Ангел Геров. Жителите...

2019-09-18  

Откриване на спортната зала в...

АНГЕЛ ГЕРОВ: „Високото спортно майсторство в Пирдоп е традиция и ние трябва да я възродим."...

2019-09-20  

Покана за редовно заседание на...

ПОКАНА   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което...

2019-09-20  

Актуални автобусни разписания на "Ангкор...

Актуални разписания на всички линии, изпълнявани от Ангкор Травел ЕООД Петрич - Антон Антон - Буново Антон -...

2019-09-19  

Местни избори - съобщение ...

СЪОБЩЕНИЕ На основание Решение №1131-МИ на ЦИК от 18.09.2019 г., Община Пирдоп съобщава, че избори за...

 
 
 

Заповед №330/19.07.2019 г. - Относно: Отчуждаване на част от имот - частна собственост с планоснимачен №2047 с площ от 54 кв. м. в кв.19А по плана на гр. Пирдоп

Заповед №245/21.05.2019 г. - Относно: Опазване на обществения ред във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Заповед №199/22.04.2019 г. - Относно: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии на община Пирдоп, считано от 05.04.2019 г. до 30.11.2019 г.

Заповед №184/09.04.2019 г. - Относно: От 20 април 2019 г. се забранява пашата в селскостопанските имоти в землището на община Пирдоп...

Заповед №120/01.03.2019 г. - Относно: Традиционните чествания на Сирни Заговезни ...

Заповед №91/20.02.2019 г. - Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2019 г. по подотдели и землища, както следва...

Заповед №60/04.02.2019 г. - Относно: Определяне на ползватели на имоти - полски пътища, публична общинска собственост, в землището на гр. Пирдоп и в землището на с. Душанци ...

Заповед №59/04.02.2019 г. - Относно: Определяне на ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на гр. Пирдоп ...