2019-08-15  

Мъжкият хор на Класическата гимназия...

Мъжкият хор на Класическата гимназия гостува в Пирдоп По повод храмовия празник на църквата „Свето Успение Богородично",...

2019-08-15  

Пирдопската църква отбеляза храмовия си...

200 години храм „Св. Успение Богородично" Пирдопската църква отбеляза храмовия си празник На 15 август...

2019-08-09  

Лятна киновечер - София филм...

ПОКАНА НОВАТА филмова ВЕЧЕР е на 31 АВГУСТ! ОЧАКВАМЕ ВИ! 31 август, 20:00 ч. - ШОКОВО СЪСТОЯНИЕ,...

2019-08-22  new

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 21.08.2019 г. 1. РАБОТНИК...

2019-08-14  

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 14.08.2019 г.   1....

2019-08-13  

Мерки за биологична безопасност, относно...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената...

 
 
 

Заповед №376 / 21.08.2019 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: отдаване под наем на терен - публична общинска собственост с площ от 3,00 (три) кв. метра, находящ се между УПИ ХІV  -„За търговска дейност" и УПИ ХІХ - „За търговска дейност" в кв.45 по плана на гр. Пирдоп, представляващ част от пешеходна алея за поставяне на преместваем обект, за осъществяване на търговска дейност, чрез разполагане на собствен павилион
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №375 / 21.08.2019 г. -
откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на гараж за МПС - частна общинска собственост с площ от 18,00 (осемнадесет) кв. метра, заедно със съответното право на строеж върху мястото (площ от 18,00 кв. метра), построен в междублоковото пространство на УПИ ХХІІ - „За жилищно строителство и магазини" в кв.79 по плана на гр. Пирдоп, с административен адрес: гр. Пирдоп, ул. "Цар Освободител" №83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------