2019-09-20  

Поздравление по повод Деня на...

Поздравление по случай 22-ри септември - Деня на Независимостта на България   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Приемете моите най-искрени...

2019-09-19  

WiFi4EU в Пирдоп ...

WiFi4EU в Пирдоп В Пирдоп вече функционира WiFi4EU. Това съобщи днес кметът Ангел Геров. Жителите...

2019-09-18  

Откриване на спортната зала в...

АНГЕЛ ГЕРОВ: „Високото спортно майсторство в Пирдоп е традиция и ние трябва да я възродим."...

2019-09-20  

Покана за редовно заседание на...

ПОКАНА   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което...

2019-09-20  

Актуални автобусни разписания на "Ангкор...

Актуални разписания на всички линии, изпълнявани от Ангкор Травел ЕООД Петрич - Антон Антон - Буново Антон -...

2019-09-19  

Местни избори - съобщение ...

СЪОБЩЕНИЕ На основание Решение №1131-МИ на ЦИК от 18.09.2019 г., Община Пирдоп съобщава, че избори за...

 
 
 

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп,
което ще се проведе на 28.03.2019 г.


ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно: Отчет-анализ за дейността на полицейски и младши полицейски инспектори от РУ МВР-Пирдоп, обслужващи 01 район- Община Пирдоп, през 2018г.

Докл.: М.Шентова- Председател на ОбС-Пирдоп

2. Докладна записка относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Пирдоп за 2020г.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

3.  Докладна записка относно: Приемане на Отчет на младежките дейности в Община Пирдоп през 2018г. и „Общински план  за младежта  за 2019 година.".

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Провеждане на Извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

6.  Допълнение и изменение на Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп.

Докл. : Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп 

7. Докладна записка относно: Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим имот- публична общинска собственост за поставяне на преместваем търговски обект в част от УПИ II- „ За парк" в кв.80, гр.Придоп.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп    
  
 

2019-03-22