2019-07-15  new

ИЗКУСТВО ПОД ЗВЕЗДИТЕ - покана...

ПОКАНА ИЗКУСТВО ПОД ЗВЕЗДИТЕ 2019-07-15   ...

2019-07-15  new

182 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА...

ПОКАНА 182 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2019-07-15 ...

2019-07-15  new

Детски празник ...

ОБЩИНА ПИРДОП ПОДАРИ МАГИЧНО ШОУ НА ДЕЦАТА Като част от празничните мероприятия, посветени на Деня на...

2019-07-10  

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 10.07.2019 г.   РАБОТНИК ...

2019-07-09  

Въздушно пръскане в землището на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ В ПЕРИОДА от 10.07.2019 г. от 05,00 ч. до 14.07.2019 г. до...

2019-07-08  

Актуално автобусно разписание - 08.07.2019...

Актуално автобусно разписание Антон-Буново към 08.07.2019 г. 2019-07-08 ...

 
 
 

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп,
което ще се проведе на 28.03.2019 г.


ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно: Отчет-анализ за дейността на полицейски и младши полицейски инспектори от РУ МВР-Пирдоп, обслужващи 01 район- Община Пирдоп, през 2018г.

Докл.: М.Шентова- Председател на ОбС-Пирдоп

2. Докладна записка относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Пирдоп за 2020г.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

3.  Докладна записка относно: Приемане на Отчет на младежките дейности в Община Пирдоп през 2018г. и „Общински план  за младежта  за 2019 година.".

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Провеждане на Извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

6.  Допълнение и изменение на Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп.

Докл. : Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп 

7. Докладна записка относно: Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим имот- публична общинска собственост за поставяне на преместваем търговски обект в част от УПИ II- „ За парк" в кв.80, гр.Придоп.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп    
  
 

2019-03-22