IMG 9855

На 21 януари се отбелязва Денят на родилната помощ, известен още като Бабинден. Той е един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" – жените, които помагали при раждане на младите булки и невести.

В пенсионерския клуб в село Душанци организаторите посрещнаха майки и деца, бивши и настоящи акушерки, жени от селото. Приветствия отправиха кметът на кметство Душанци Златка Кънева и кметът на община Пирдоп Ангел Геров.

Акушерката Пенка Бонева извърши ритуално къпане на близнаците Тони и Никола. Младите майки и техните рожби получиха подаръци, осигурени от община Пирдоп, кметство Душанци и читалище „Светлина”. Отец Недко Бръмбаров отслужи празничен водосвет и благослови присъстващите.

По-късно през деня празникът беше отбелязан и в Пирдоп. На тържеството присъстваха бебетата на 2019 г. с майките и бабите си.

Снимки: в-к "Камбана"

20200116 115544

Обществените обсъждания на проекта за бюджет на община Пирдоп за 2020 г. в гр. Пирдоп и с. Душанци се проведоха на 15 и 16 януари 2020 г. Жителите на Пирдоп не проявиха интерес към обсъждането, а в Душанци то премина при по-голяма гражданска активност.

От страна на администрацията присъстваха кметовете на община Пирдоп и кметство Душанци Ангел Геров и Златка Кънева, зам.-кметовете инж. Мария Шентова и инж. Иван Щаплев, секретарят Николина Божкова и главният счетоводител Нина Николова. Присъстваха още председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев и общинските съветници Райна Алдева, Мария Бръмбева и Станислав Готев.

Основните параметри от плана на бюджета бяха представени от главния счетоводител на общината Нина Николова. Общата му рамка е в размер на 7 764 892 лв., в това число държавни дейности 4 262 713 лв. и местни дейности в размер на 3 502 179 лв.

Общо задълженията на община Пирдоп възлизат на 4 368 147 лв., от които 590 121 лв. са неразплатените средства, а 3 778 026 лв. са дълг към държавата.

В проектобюджета е заложен разчет за капиталови разходи в размер на 582 889 лв. В това число влиза целева субсидия за капиталови разходи на стойност 177 700 лв. и собствени средства 405 189 лв. Рамката за ремонтите за 2020 г. е в размер на 194 703 лв. План-сметката на СЗ УОСОбГ е в размер на 612 660 лв. приходи и разходи 510 500 лв.

Докладван бе разчетът на средствата от Европейския съюз от Разплащателна агенция, Национален фонд и за трансгранично сътрудничество, за реализиране на проекти през 2020 г.

По време на обсъжданията постъпиха две предложения. Съветник Станислав Готев предложи да бъде закупен микробус за нуждите на общината и да се обособят две мини-площадки за домашни любимци.

Кметът на Душанци Златка Кънева направи предложение да се създаде фонд в размер от 3 000 лв. до 5 000 лв. годишно, който да подпомага проектни предложения и граждански инициативи, свързани с опазване на околната среда, облагородяване на обществени места, гражданско образование, здравословен начин на живот и др. от културния и обществения сектор.

Предложенията ще бъдат разгледани и ако има възможност, ще бъдат заложени в бюджет 2020 г.

В хода на обсъждането в с. Душанци, кметът Ангел Геров направи разяснения по представения проект на бюджет 2020 г. и отговори на множество поставени въпроси. Най-дискутираните теми бяха транспортът, управлението на отпадъците, продължителното засушаване и необходимостта водата да се разходва разумно и други. Присъстващият началник на ВиК – Пирдоп Константин Камберов също взе участие в дискусията.

20200114 100209

На 14 януари - Васильовден по стар стил, в Душанци по традиция беше пресъздаден обичаят "пеене на пръстените". Гости на събитието бяха зам.-кметовете на община Пирдоп инж. Мария Шентова и инж. Иван Щаплев, и секретарят Николина Божкова.
Пеенето на пръстените е стар народен обичай, който бележи изпращането на старата и посрещането на новата година. Тогава се гадае за бъдещето или на коя мома какъв ерген ще й се падне. Група самодейци от НЧ „Светлина 1910" изпълниха традиционните обредни песни.
Отец Недко Бръмбаров отслужи празничен водосвет и благослови присъстващите, а гайдарят Богдан Стефанов нарече събраните пръстени и накити.
Ритуалът завърши с празнично хоро, поведено от кмета на Душанци Златка Кънева.

Nagradi RUOНа 10 януари 2020 год. в Регионалното управление на образованието на Софийска област са били връчени отличия на призьорите в Първия Национален конкурс ИНОВАТОРИ в ОБРАЗОВАНИЕТО – „За учителите, които вдъхновяват“, обявен от Министерството на образованието и науката.

В Софийска област са отличени 5 учители и сред тях е г-жа Росица ЧЕРНЕВА – Старши учител по Български език и литература в СУ „Саво Савов“. Тя е получила Грамота и почетен плакет в категорията „Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни“. Отличията са били връчени от г-жа Росица ИВАНОВА – Началник на РУО София област.

Г-жа Росица Чернева е била номинирана за участие в конкурса от Методическото обединение по Български език и литература в СУ „Саво Савов“ и подкрепена от цялата педагогическа колегия.

049 2

За достойното си представяне по Програмата EUROSCOLA в Европейския парламент, СУ „Саво Савов“ е едно от 5-те отличени училища от Софийска област за постижения и принос в представянето и утвърждаването успехите на образователната система през 2019 г. на национални и международни форуми и изяви.

Източник: Официален сайт на СУ „Саво Савов“
Снимки: Официален сайт на РУО-София регион