3DecemberКметът на община Пирдоп Ангел Геров, председателят на ОбС Васил Кафеджиев и зам.-кметът Мария Шентова посетиха работещите в ОФ „Пролет“ ЕООД, Дома за възрастни лица със сетивни нарушения и Клуба на инвалида. Повод за визитата им бе отбелязването на Международния ден на хората с увреждания.

Кметът изрази уважение и съпричастност към волята им за пълноценен живот и благоприятни условия на труд. Той подчерта, че този ден е важен заради фокуса върху специфичните нужди, с които се сблъскват в ежедневието си хората в неравностойно положение. Г-н Геров ги увери, че подпомагането им е приоритет за ръководството и че винаги могат да разчитат на силна подкрепа от Община Пирдоп.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ,

През 1992 г., Генералната асамблея на ООН обявява датата 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. На този ден в различни държави по света се засвидетелства съпричастност, разбиране и внимание към хората със специфични потребности. Той изразява уважението ни към волята и куража, с които отстоявате правото си на личностна изява и на достоен живот.    

Щастлив съм, че между Община Пирдоп и организациите на хората с увреждания съществуват диалог и взаимно доверие. Уверявам ви, че в наше лице винаги ще намирате силна подкрепа. Местната власт ще продължава да полага усилия за създаването на благоприятна среда, която да ви предоставя условия за по-пълноценен труд, живот и социална интеграция.  

Присъединявам се с цялото си уважение към отбелязването на днешния ден и в духа на предстоящите светли празници Ви пожелавам здраве, бодър дух и неизменна вяра в доброто!

               

С уважение,

Ангел Геров
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП