Екологичният проект "Рециклирай с кауза" има за цел да накара повече хора да събират и рециклират своята хартия. Идеята на проекта е събиране на суровина, рециклиране и залесяване. Ще се събира хартията и същевременно с това ще помага за справяне с последиците от климатичните промени, изсичането на горите и тяхното залесяване.

През месец март на ул. "Цар Освободител" №39 (в двора на "Бекса") ще има обособено място за събирането на хартия, която ще се извозва до пункт за рециклиране. След това със събраните пари ще бъдат засадени дръвчета, за да дадем втори шанс на гората. Все пак малки усилия = големи и значими резултати!

Инициативата по проект “Рециклирай с кауза” е на Галина Иванова, Зорница Семерджиева, Станислава Василева и Николай Найденов от 11 б клас, ЧПГЧО "Челопеч" с ментор Димитринка Арнаудова.

Poster Eco