DG 2УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че през летния сезон Детска градина „Пека и Карло Чоконяни" ще работи съгласно Решение №72/29.06.2023 г. на Общински съвет - Пирдоп, а именно:

1. ОбС-Пирдоп дава съгласие за промяна на работния график в сградите на ДГ ”Чоконяни” за месеците юли и август 2023 г., както следва:

- През м. юли 2023 г. децата да посещават сградите ”Пека и Карло Чоконяни”, „Невена Генчева” и „Детски рай” с. Душанци, а сграда „Снежанка“ да бъде затворена;

- През м. август 2023 г. да работи сграда „Снежанка“ с децата от всички филиали.

2. При наличие на по-голям брой деца спрямо капацитета на сграда „Снежанка”, да се отвори друг филиал на детската градина.

С Решение №71/29.06.2023 на Общински съвет – Пирдоп, за учебната 2023-2024 година ще бъде разкрита новосформирана група в ДГ „Пека и Карло Чоконяни”- сграда „Невена Генчева”.