Общинска администрация – Пирдоп предприе обичайната си инициатива за подновяване на пътната маркировка. По повод наближаващата учебна година и с оглед осигуряване безопасността на учениците, с предимство се обработват участъците около детските и учебни заведения.

Въпреки екстремно високите температури, от началото на седмицата общинският екип обновява най-натоварените пешеходни пътеки по главната улица на града. Планувано е акцията да продължи, като поетапно ще се обхванат и останалите участъци.