IMG 92eb374a7fb457a4cb4c38af7e98c88c VВ навечерието на коледно-новогодишните празници, Фондация „Национален фонд Свети Никола“ направи поредното си дарение на Община Пирдоп. Благотворителната организация дари пакетирани храни, предназначени за социалните институции на територията на общината.

Дарението ще бъде разпределено на Дома за възрастни лица със сетивни нарушения, Пенсионерските клубове в Пирдоп и Душанци, Клуба на инвалидите, Териториалната организация на глухите и Центъра за обществена подкрепа.

Кметът Ангел Геров прие с благодарност дарението от представители на фондацията, която е дългогодишен партньор и дарител на Община Пирдоп.

НФ „Свети Никола“ от 1999 г. развива дейността си като неправителствена хуманитарна организация, която подпомага деца лишени от родителски грижи, лица в неравностойно социално положение и възрастни с умствени и физически увреждания, както и подпомагане на тяхната интеграция в обществото.