IMG 20240201 101012

На 1 февруари в Ритуалната зала в гр. Пирдоп се проведе организиран от Община Пирдоп обучителен семинар за разяснение на процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“, финансирана по Програма „Образование“ 2021-2027 г. Водещ и модератор на форума бе експертът Милена Драгова от Платформа за генериране на проекти към Институт Отворено Общество – София.

По покана на домакина Община Пирдоп присъстваха представители на образователните институции, читалищата и спортните клубове на територията на общината. Приветствие към участниците и пожелание за ползотворна работа отправи кметът Ангел Геров.

По време на семинара беше представена информация относно целите, бюджета, продължителността, допустимите кандидати и дейности по проекта. Специално внимание бе обърнато на възможностите за създаване на проектни партньорства между неправителствени организации, общини, читалища и училища. В хода на работата участниците бяха запознати с изискванията към процедурата, специфични индикатори, необходима документация и други подробности.

Обучението завърши с неформална дискусия между участниците.