20191114 115859wДнес, 14.11.2019 г., в присъствието на зам.-областния управител на Софийска област Николай Николов, се проведе тържествената първа сесия на Общински съвет - Пирдоп.

Събитието уважиха народните представители Лало Кирилов, Красимир Янков и Цветан Топчиев и новоизбраният кмет на община Златица Стоян Генов. В ритуалната зала присъстваха и  множество граждани, гости и служители от администрацията.


Кметът на община Пирдоп Ангел Геров, кметът на кметство Душанци Златка Кънева и тринадесет общински съветници положиха клетва за мандат 2019 - 2023 г. Всички те се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната, във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите от община Пирдоп и да работят за тяхното благоденствие.
В своето обръщение към присъстващите кметът Ангел Геров благодари за гласуваното доверие и заяви, че ще работи както и в предходния мандат - само и единствено в името на община Пирдоп и нейните жители.
На основание чл. 23, ал.3 от ЗМСМА, тържественото заседание беше председателствано от съветник Райна Алдева. Тя поздрави колегите си с избора и им пожела толерантност и колегиалност при решаване на общинските дела.
За председател на Общински съвет - Пирдоп беше избран Васил Кафеджиев. 

МАНДАТ 2019 г. - 2023 г.
Ангел Геров - кмет на община Пирдоп
Златка Кънева - кмет на кметство Душанци

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПИРДОП
МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" - Ненко Ненчев, Илиян Николов, Райна Алдева, Емил Николов
ПП ГЕРБ - Антоанета Мечкарова, Анна Нейкова-Райкова, Иван Джонгов, Евгени Додов
ЗНС - Васил Кафеджиев, Силвия Георгиева
ПП ЕНП - Станислав Готев, Десислава Толинова
ПП СДС - Мария Бръмбева