20200423 131740

Днес в градската градина започна подкастряне и оформяне короните на дърветата и храстовата растителност, премахване на сухи и опасни клони, окосяване и почистване на тревните площи. През следващата седмица работата ще продължи с облагородяване на зелените площи в детските градини и НУ „Тодор Влайков“.

За поддържането на чистотата и съпътстващите я дейности Община Пирдоп използва изцяло собствена специализирана техника и инструменти. Общинската база е оборудвана със сметосъбирачни машини, вишка, камиони, множество по-дребна техника за почистване, косене и поддържане на тревните площи. По този начин работният цикъл се затваря и се оптимизира работата на общинското БКС, което извършва изцяло дейностите по чистотата в Пирдоп и Душанци.