20200505 113154

От няколко дни тече поетапна подмяна на уличното осветление на Пирдоп. Новите LED осветителни тела ща заменят вече остарелите и нерентабилни луминисцентни тела, които са голям консуматор на ел. енергия. Към момента подмяната се извършва в центъра и на главната улица в града.

Подменят се и управления на трафопостовете, което ще позволи дистанционното им включване и изключване през интернет, както и осъществяване на контрол на употребяваната енергия.

20200505 112901