Във връзка с увеличаващия се брой заразени с коронавирус и повишената заболеваемост от COVID-19 в страната, на 22.10.2020 г. в заседателната зала на Община Пирдоп се проведе заседание на Общински кризисен щаб за превенция и ограничаване разпространяването на Корона вирус – COVID-19.

Присъстваха представители на Община Пирдоп, РУ-Пирдоп, МБАЛ-Пирдоп, ДПЛСН, директорите на училищата и детските градини.

В хода на заседанието стана ясно, че към днешна дата районът е подсигурен за диагностика и лечение на леки до средно тежки случаи на болни с коронавирусна инфекция. В COVID-отделението на МБАЛ-Пирдоп наличният ресурс е от 10 легла, осигурени са отделни коридори и персонал, който не контактува с другите болни. При заемане на наличните легла, на основание заповед на министъра на здравеопазването ще бъдат разкрити още 22 легла.  

В Дома за пълнолетни лица със сетивни нарушения се спазват всички мерки, не се допускат външни посетители. Сред домуващите няма случаи на заразени.

В училищата и детските градини се спазват противоепидемичните мерки и обстановката към момента е спокойна.

Към датата и часа на провеждане на заседанието, на територията на Община Пирдоп има 1 регистриран случай на диагностициран с COVID–19. Под домашна карантина са поставени 6 лица. За района броят на заболелите лица е 12.

След извършен анализ и оценка на настоящата обстановка на територията на община Пирдоп,  Кризисният щаб взе следните решения:

1. Всички обществени сгради и търговски обекти задължително да извършват дезинфекция 4 пъти дневно.

2. Детските градини и училищата да работят със засилен филтър на входа за проверка на здравословното състояние на децата, учениците и персонала.

3. Работно време на заведенията за хранене и развлечения в гр. Пирдоп и с. Душанци до 23.00 ч.

4. Да се извършва дезинфекция на автобусите за масов и ученически превоз.

На основание решенията на Общинския кризисен щаб, кметът на община Пирдоп Ангел Геров издаде Заповед №547/23.10.2020 г., относно определяне на задължителни мерки за превенция разпространението на COVID-19 и опазване здравето на населението.