Днес в заседателната зала на Община Пирдоп се проведе заседание на Общински кризисен щаб за превенция и ограничаване разпространяването на Корона вирус – COVID-19.

Във връзка с проведено заседание на Областния кризисен щаб и Заповед №РД-01-171/ 10.03.2021 г. на Директора на РЗИ-Софийска област, Общинският кризисен щаб извърши анализ и оценка на настоящата обстановка на територията на община Пирдоп, и взе следните решения:

1. Средните училища на територията на община Пирдоп да провеждат обучение от разстояние в електронна среда, съобразно Заповед №РД-01-171/ 10.03.2021 г. на Директора на РЗИ-Софийска област.

2. НУ „Тодор Влайков“ и детските градини да продължат дейността си, както към настоящия момент.

3. Община Пирдоп и РУ-Пирдоп периодично да извършват съвместни проверки на заведения за хранене и развлечения, търговски обекти и нерегламентирани събирания на обществени места.

4. ЦОП-Пирдоп да продължи присъствено дейността си.

Към датата и часа на провеждане на заседанието, в Националната информационна система за борба с COVID-19, в Пирдоп са регистрирани 56 човека, от които 13 са хоспитализирани.

Протокол №6/12.03.2021 г.