Във връзка с наближаващия сезон за почистване на дворове и градини, и предстоящата резитба на лози и овощни дървета, припомняме, че е абсолютно забранено изхвърлянето на градински отпадъци, клони, храсти и др. в контейнерите за битови отпадъци.

Призоваваме стопаните да изхвърлят растителните си отпадъци (трева, листа, шума, растения) само на определените за целта места. Неспазващите забраната ще бъдат санкционирани съгласно Наредбата за условията и реда за третиране на отпадъци в община Пирдоп.

Забележка: Клоните и стеблата на лозите не са растителен отпадък и следва да се депонират на временното строително сметище, където има специално обособена за целта зона. За депонирането на зелени отпадъци не се дължи такса.

МЕСТА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ:

 1. Входът на стадиона
 2. Ул. "Александър Батемберг", пресечката с ул. „Ръжана"
 3. Парк "Върбите" - западна част
 4. Началото на пътя за „Борова гора"
 5. Кръстовището на "Бузола"
 6. Ул. „Панагюрско шосе" - пътят за ракиджийника, до къпалнята
 7. Ул. „Панайот Волов" - под МБАЛ
 8. Ул. "Артьовица", след ПГТХТ „Н. Димов"
 9. Ул. „Сергей Румянцев", пресечката с ул. „Пека и Карло Чоконяни"
 10. Зад храм „Св. Успение Богородично"
 11. Над Гражданска защита - северна страна
 12. Ул. „Димитър Савов", пресечката с ул. „Ал. Груев"
 13. Ул."Хан Аспарух" - зад строителната борса
 14. Ул. "Хр. Ботев", пресечката с ул. „П. Волов"
 15. Стар гробищен парк, северна страна
 16. Ул. „Кирил и Методий", пресечката с ул. „Косица"

Във връзка с наблюдаваното снижение на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип през последната 6-та седмица, се отменят всички предприети противоепидемични мерки в условията на грипна епидемия, считано от 11.02.2020 г.

Източник: РЗИ-Софийска област

Подкатегории