На 12.04.2021 г. от 17.30 ч. в ритуалната зала на Община Пирдоп ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп