Във връзка с извършване на екологична оценка, Министерството на околната среда и водите издаде Решение № СО-27-ЕО/2020 г.