garaВ изпълнение на Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Пирдоп уведомява гражданите, че  ДП „НКЖИ“ РП „Енергосекция-София“ ще извърши наземно третиране с хербицид по железопътната линия на разстояние 6 м. от главна релса, както следва:

  1. На 02.06.2021г. гара Пирдоп;
  2. На 03.06.2021г. гара Саранци.

Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.

Препаратът ГАЛЪП СУПЕР 360 е разрешен за употреба в Р. България с удостоверение за разрешаване прилагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на Министерство на земеделието и храните №01565-ПРЗ-1/14.03.2018 г. Активно вещество 360г/л глифозат, с партиден №BN 548232 SEQD275.

ГАЛЪП СУПЕР 360 не е токсичен за пчели!