На 24.06.2021 г. от 17.30 ч. в залата  на НЧ „Светлина 1910 г.” с. Душанци ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп