MZ logo26 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЦИ (свали файл)

Здравно-информационен материал на тема "Дизайнерски наркотици", изготвен от Дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето" при РЗИ - Софийска област по повод Международния ден за борба с наркотиците.

 

Източник: РЗИ - Софийска област