На 29.07.2021 г. от 17.30 ч. в ритуалната зала на Община Пирдоп ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп