MZ logo

Заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г. по отношение на провеждане на дезинфекция, спазване на физическа дистанция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба за лице в закрити обществени места и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

Заповед №РД-01-646/2907202

Заповед №РД-01-647/2907202