MZHG

Заповед №РД09-788 от 05.08.2022 г. на министъра на земеделието, храните и горите, относно отстраняване на източниците на опастност за причиняване на пожари - косене на трева, машинно почистване и рязане на храсти в периода 05-20 август 2021 г. включително.