ПОКАНА ЗА
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП,

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,
Председателят на Общински съвет – Пирдоп
кани жителите на общината, общинските съветници, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост
на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пирдоп за 2020 г.


Публичното обсъждане се организира:
На 23.08.2021 година /понеделник/ от 10:00 часа в Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“- с.Душанци .
На 23.08.2021 година /понеделник/ от 17:00 часа в Ритуалната зала на читалище Напредък 1869 -Пирдоп.

 

Материалите за обсъждане са публикувани на официалната интернет страница на Община Пирдоп – www.pirdop.bg

 

Васил Кафеджиев
Председател на Общински съвет - Пирдоп