Заповед РД-01-712/19.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, относно въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на Република България.

MZ logo