Уведомление за инвестиционно предложение за строителство на "Кравеферма - сграда за отглеждане на 30 бр. месодайни крави, находяща се в ПИ с идентификатор 56407.109.29 по КККР от землището на град Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област (свали файл)