На 05.09.2021 г. (неделя), ЖП прелезът при Обогатителна фабрика на „Аурубис България“ АД ще бъде в ремонт и преминаването през него няма да бъде възможно, съобщават от компанията. Ремонтните дейности ще продължат от 08:00 ч. до 20:00 ч.

Алтернативният път за достъп до хижа ''Паскал'' е: ''Държавен Горски Разсадник '' - Пирдоп, след това вляво по пътя за ''Бялата чешма'', пътят продължава по посока река Славци, след което се завива вдясно за местност Скока, която води до хижа ''Паскал''.