MZ logo

Заповед РД-01-472 / 02.09.2021 г. на Директора на РЗИ-Софийска област, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от 02.09.2021 г. до 01.10.2021 г.