LRS Srednogorie Pirdop

С цел избягване на инциденти по време на лов, от ЛРС „Средногорие“ – гр. Пирдоп уведомяват фирмите за дърводобив и местното население, че от началото на м. октомври се открива груповият лов на дива свиня в ловностопанските райони на сдружението.

Бъдете внимателни!